ቅልጡፍ መጓዓዝያ ባቡር ቻይና

መቐለ ነሓሰ 17/2009(ድወት) ቻይና ካብ ዓለም ዝቕልጠፉ መጓዓዝያ ባቡር ኣብ ግልጋሎት ከምተውዕል ኣፍሊጣ።

ኣብ 2011ዓ.ም ፈረንጂ ቻይና ንግልጋሎት ዘብቀዐተን ባቡራት ኣብ ስዓት 300 ኪሎ ሜትሪ ዝሽፍና ኮይነን ቅልጡፋት ተባሂለን ዝፍለጣ እየን።

ካብ ዝቕፅል ሰሙን ጀሚራ ድማ ብዝለዓለ ናህሪ ክጐዓዛ ዝኽእላ ማለት’ውን ኣብ ስዓት 350 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍና 7ተ ባቡራት ኣብ ስራሕ ከምተውዕል ገሊፃ።

እዘን ቅልጡፋት ባቡራት ኣብ እዋን ሓደጋ ናህረን ክንክያ ኢሉ’ውን ጠጠው ክብላ ዘኽእለን መቆፃፀሪ መሳርሒ ዝተገጠመለን እየን።(ቢቢሲ)