ንነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ምባልን ኣካላዊ ምንቕስቃስ ዘይምግባርን ንሞት ዘጋድድ’ዩ መፅናዕቲ

መቐለ ነሓሰ 15/2009(ድወት) ኣብ ዓበይቲ ሰባት ዝረአ ንነዊሕ ሰዓት ዝፀንሕ ኮፍ ምባልን ኣካላዊ ምንቕስቓስ ዘይምግባርን ንሞት ዘጋድድ ፅልዋ ከምዘለዎ ተመራመርቲ ገሊፆም፡፡

ተመራመርቲ ከምዝገለፅዎ ዕድመኦም ካብ 65 ዓመት ንልዕሊ ኣብ ዝኾኑ ሰባት ዝረአ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ምባልን ተኸታታሊ ኣካላዊ ምንቕስቃስ ዘይምግባርን ሙሉእ ኣካላቶም ክሸማረርን ተኽእሉኡ ዝለዓለ’ዩ፡፡

መምርሒ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ኣሜሪካ ከምዝገለፆ ድማ ካብ 18-64 ዓመት ዘለው ሰባት ብውሕድ ኣብ መዓልቲ ካብ 150 ደቂቃ ዘይውሕድ ማእኸላይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ትፅቢት ዝግበረሎም ዋላኻ ተኾነ ዕድመኦም ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ግና እዚ ከተግብሩ ስለ ዘይግደዱ ንሞት ናይ ምቕላዕ ዕድሎም ልዑል’ዩ፡፡

ብምዃኑ ኣብ ክል ልዕሊ 65 ዓመት ዝርከቡ ዓበይቲ ሰባት ነዚ መምርሒ መበገሲ (መሰረት) ብምግባር ብውሕድ ዓቅሞም ዝኸኣሎ ኣካላዊ ምንቕስቓስ ክገብሩ ኣለዎም፡፡ካብ ዝኮነ ንላዕሊ ድማ ኣብ ሓደ ዝተቐመጥሉ ቦታ ነዊሕ ሰዓታት ካብ ምፅናሕ ክቑጠቡ ኣለዎም ዝብል’ዩ፡፡

ብፍላይ እቲ ሓዱሽ መፅናዕቲ ከምዘረጋገፆ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንልዕሊ 9ተ ሰዓታት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ዝብሉ ወይ ድማ ዕለታዊ ምንቕስቃስ ዘይገብሩ ዓበይቲ ሰባት ነዚ ሓደጋ ናይ ምቕላዕ ዕድሎም ልዑል’ዩ፡፡

ካብቶም ተመርመርቲ እቲ ዓውደ ሓደ ዝኾኑ ተመራማሪት ጥዕና ዩኒቨርስቲ ዳል ሃውስ ካናዳ ዶክተር ኦልጋ ቲው ከምዝገለፅኦ እዚ ኣሉታዊ ዕልዋ ዘለዎ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ምባልን ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘይምግባርን ዓበይቲ ሰባት ብዝግባእ ዝተፀንዐን ኣብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝረአን ብምዃኑ ሰባት ብፍላይ ድማ ዕድምኦም ካብ 65 ንላዕሊ ዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት ዓቅሞም ዝፈቐደ ኣካላዊ ምንቕስቃስ ብምግባርን ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ሓደ ኮፍ ዝበልዎ ቦታ ብዘይምፅናሕን ጥዕንኦም ውሕስ ካብ ምግባር ብዝሰገረ ንዘጋጥሙዎም ሳዕቤን ሞት’ውን ክፃወርዎ ይኽእሉ’ዮም ይብል ድረ-ገፅ ሜዲካል ኒውስ ቱ ደይ ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ ድማ ኣብ መፅሄት ካናድያን ሜዲካል ኣሶሰሽን ተሓቲሙ ይርከብ፡፡ ፍልፍል www.medicai news today.com