ክልላት ዝተመደበለን ፈንድ መናእሰይ ኣይተጠቐማሉን

መቐለ ነሓሰ 06/2009(ድወት) ተዘዋዋሪ ፈንድ መናእሰይ ካብ 3ተ ክልልት ወፃኢ መናእሰይ ይጥቀምሉ ከምዘየሎ ሚኒስቴር ገንዘብን ልምዓት ቑጠባዊ ምትሕብባርን ኣፍሊጡ።

ክልላት ትግራይን ኣምሓራን፣ ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋን ዝተፈነወለን ገንዘብ ሙሉእ ንሙሉእ እንትጥቀማ እቶም ዝተረፉ ኸባብታት ግና እቲ በጀት ከምዘይተጠቐምሉ ሓቢሩ።

ኣብ በጀት ዓመት 2009ዓ.ም ንፈጠራ ስራሕ መናእሰይ ካብ ሞንጎ ዝተትሓዘ 10ቢሊዮን ቅርሺ 4ቢሊዮን ዝኣክል ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ሓዊሱ ናብ ኹለን ክልላት ተመዲቡ’ዩ ከም ሓበሬታ እቲ ሚኒስቴር።

ክልላት ዓፋርን ጋምቤላን ካብ ዝተመደበለን ገንዘብ ዋላ ሓደ ዘይተጠቐማ ኾይነን ከተማ ኣዲስ አበባ’ውን ናብ ካዝንኣ ካብ ዝኣተወ 167.5ሚሊዮን ቅርሺ እቲ 125ሚሊዮን ቅርሺ ሐዚ’ውን ኣብ ጥቕሚ ኣይውዓለን።

እቲ ሚኒስቴር ክሳብ 25ሓምለ 2009ዓ.ም ሒዘዮ ብመሰረት ዝበሎ መረዳእታ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝብፅሓ ገንዘብ እቲ ልዕሊ 41ሚሊዮን ቅርሺ ከምዝተጠቐመት ዋላ’ኳ እንተገለፅት ምስ ባንኪ ውዕሊ ብምፍርራም ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ግና ልዕሊ 15ሚሊዮን ቅርሺ ጥራሕ ከምዝኾነ ተገሊፁ ኣሎ።

ኣብዚ ዓመት ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 1.7ቢሊዮን ቅርሺ፣ ትግራይ ልዕሊ 210ሚሊዮን ቅርሺ ከምኡ’ውን ከተማ ድሬዳዋ ልዕሊ 21ሚሊዮን ቅርሺ ንፈጠራ ዕድል ስራሕ መናእሰይ ዝተመደበለን ኾይኑ ሙሉእ ንሙሉእ እቲ በጀት ተጠቒመን ምህላወን ሓበሬታ እቲ ሚኒስቴር ይገልፅ።

ክልላት ሃረር፣ ደቡብ፣ ቤንሻንጉል፣ ኦሮሚያን ሶማሌ ኢትዮጵያን እቲ ገንዘብ ብኽፋል ኣብ ተግባር ዘውዓላ ኾይነን ብዝግባእ ኣብ ምጥቃም ግና ክፍተት ከምዘለወን ተገሊፁ።

እቲ ተዘዋዋሪ ፈንድ ብኣግባቡ ኣብ ረብሓ ክውዕል ከምዝግብኦን ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኾይኑ ሕቶ መናእሰይ ቅድሚ ምዃኑ ድማ ኹለን ክልላት እቲ ገንዘብ ብዝግባእ ንመናእሰይ ከውዕለኦ ከምዝግባእ እቲ ሚኒስቴር ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።

መንግስቲ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ካብ ዝመደቦ 10ቢሊዮን ቅርሺ ተዘዋዋሪ ፈንድ መናእሰይ እቲ 4ቢሊዮን ቅርሺ ዝተኸፋፈለ ኾይኑ እቲ ዝተረፈ 6ቢሊዮን ቅርሺ ክልላት ዝወሰደኦ ገንዘብ ብኣግባቡ ንመናእሰይ ክባፃሕ ምግባረን እንትረጋገፅ ከምዝልቀቕ ድማ ኣፍሊጡ።