ተበላሽየን ዝፀንሓ 420 ትካላት ማይ ተፀጊነን…

መቐለ ግንቦት 11/2009(ድወት) ኣብቶም ዝሓለፉ ዓሰርተ ኣዋርሕ ኣብ ሰለስተ ገጠር ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተበላሽየን ዝፀንሓ 420 ትካላት ማይ ከቢድን ቐሊልን ፅገና ተኻይድለን።

መምርሒ ማይ መዓድንን ኢነርጅን ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከምዝበሎ ካብ መንጐ እተን ፅገና ተኻይድለን ዘለዋ ትካላት ማይ እተን 275 ቐሊል ኮይኑ ዝተረፉ 145 ትካላት ማይ ድማ ከቢድ እዩ።

በቲ ፅገና ብርክት ዝበለ ሕብረተሰብ ተጠቃማይ ቐረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ኮይኑ ኣሎ ዝበለ እቲ መምርሒ ሽፋን ማይ ከም ዞባ ድማ 59.4ሚኢታዊ ከምዝበፀሐ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ኣብ ሰለስተ ገጠር ወረዳታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ 742 ትካላት ማይ ንሕብረተሰብ ቐረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ግልጋሎት እናሃባ እየን።

ብፍላይ ኣብ ገጠር ጣብያታት ዝርከባ ትካላት ማይ ኮሚቴታትን ስሪትን ወፂኡለን ሕብረተሰብ ብኣግባቡ ክጥቀመለን ምሕደራ ተኣታትዩ ከምዘሎ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።