ፈላማይ ዓለምለኻዊ ኤግዚቪሽን ቴክኖሎጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ’ዩ

መቐለ ሚያዝያ 13/2009(ድወት) ኢትዮጵያ ዓለምለኻዊ ኤግዚቪሽን ቴክኖሎጂ ንምክያድ ኣብ ቕድመ ምድላው ከምዘላ ሚኒስቴር መራኸቢን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅን ኣፍሊጡ፡፡

ብደረጃ ሃገር ኣብቶም ዝሓለፉ 9ተ ዓመታት ዝተካየዱ ኤግዚቪሽን ቴክኖሎጂ እንትዳለው ኣብቲ ዓውዲ ዝሰርሑ ትካላት ውልቐን መንግስትን ልውውጥ ልምድን ተሞክሮን ካብ ምፍጣሩ ብዝሰገረ ዕድል ምትእስሳር ዕዳጋን ካልኦት ውፅኢታትን ምርካቡ ተፈሊጡ፡፡

ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር መራኸብን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅን ኣይተ ጌታቸው ነጋሽ ከምዝሓበርዎ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ኤግዚቪሽን ቴክኖሎጂ (ኤክስፓ ኣይሲቲ) እንተዳልው ፈላመይቲ ሃገር’ያ፡፡

እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ብተወሳኺ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኩባንያታት ወፃእን ኣብቲ ኤግዚቪሽን ንምስታፍ ልዑል ድሌት ኣለዎም እዚ ድማ ፅቡቅ ኣጋጣሚ’ዩ፡፡

ቐንዲ ዕላማ እቲ ኤግዚቪሽን ተጠቃምነትን ኣገልግሎትን ቴክኖሎጂ ኣይሲቲ ንምዕባይ’ዩ ከምኣገላልፃ ኣይተ ጌታቸው ነጋሽ፡፡

ኣብ ሃገርና ኣብ ትካላት ንግዲ ኤጀንሲታትን ትካላት መንግስቲ ሚኒስቴር ኣብያተ ዕዮን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታትን ተሞክሮታትን ምፍላጥ’ውን ካልእ ዕላምኡ’ዩ፡፡

መሃዝቲ ቴክኖሎጂ ውሽጢ ዓዲ ተመራማርቲ ከምኡ’ውን ትካላት ደቐቕትን ኣናእሽትን ስራሕቶም ንከፋልጡ ምስ ዓለምለኻዊን ሃገርለኸን ትካላት እቲ ዓውዲ ምትእስሳር ዝካይዱሉን መድረኽ እውን’ዩ፡፡

እቲ ኤግዚቪሽን ልውውጥ ልምድን ምትእስሳር ዕዳጋን ብደረጃ ዓለም ብምዕባይ ትካላት ውሽጢ ዓዲ ምስ ኩባንያታት ወፃኢ ብሓባር ንምስራሕ ዕድል ዝፈጥር’ዩ፡፡

ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ፣ጥዕና፣ዓውዲ ሕርሻ፣ፋይናንስን ብዘመናዊ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ንምግባር ዝተትሓዘ ትልሚ ንምዕዋት ዓቢ ዕድል ዝፈጥር’ዩ፡፡

ካብ 21-25 ሰነ 2009ዓ.ም ዝካየድ እቲ ዓለምለኸ ኤግዚቪሽን ቴክኖሎጂ “ዲጂታል ኢትዮጵያ” ብዝብል መሪሕ ቓል ዝካየድ ኮይኑ ልዕሊ 100 ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ኩባንያታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ክሳተፍሉ’ዮም፡፡