ገዛፍ ዓለምና ክብደት ነክያ…

መቐለ ሚያዝያ 13/2009(ድወት) ን25 ዓመታት ካብ ገዛ ዘይወፀት ጓል 36 ዓመት ግብፃዊት ክብደታ ነክያ።

ኢማን ኣሕመድ ኣብ ዓለም ብኽብደት ቐዳመይቲ እያ 500 ኪሎ ትምዘን ኔራ ሐዚ ብዝገበረቶ ሕክምና ግን ብፍርቂ ነክያ ኣላ 250ኪሎ ኮይና ኣላ።

ኢማን ካብ ግብፂ ብቻርተር ነፋሪት ናብ ሆስፒታል ህንዲ ተጓዒዛ ኣብ ጥቡቅ ክትትል ሓካይም ትርከብ።

ኣመጋግባኣ ጥንቃቐ ዝተመልኦ’ዩ ኣብቲ ፈለማ ካብ ዓራት ኣይትወርድን ሐዚ ግን ኣብ ንዕኣ ተባሂሉ ኣብ ዝተሰርሐ መንበር (ዊልቼር) ንነዊሕ ስዓታት ኮፍ ክትብል በቒዓላ።

ብእግራ ኣይትንቀሳቀስን ብንፁር ኣይትዛረብን ከትኾምስዕ ትፅገም ግን ሓካይም ሓደ መዓልቲ ብእግራ ክትኸድ ተስፋ ኣለና ይብሉ።