ጉድኣት ኲናት መርኣያነቶም ከጠናክሩ ይግባእ ተባሂሉ

መቐለ ለካቲት 09/2009(ድወት) ትማሊ ሕድሪ ለካቲት ተሸኪሞም ኣካሎም ኣጉዲሎም ዝመፁ ጉድኣት ኲናት ዕላማ ለካቲት ንምዕዋት ኣብ ልምዓት ንቑሓት ተሳተፍቲ ብምዃን ንመናእሰይ ወለዶ መርኣያነቶም ከጠናኽሩ ይግባእ ኢሉ ማሕበር ጉድኣት ኲናት፡፡

ነዚ ዝተገለፀ ትማሊ ማሕበር ጉድኣት ኲናት ትግራይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓሳቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ፡፡

ኣካያዲ ስራሕ ማሕበር ጉድኣት ኲናት ትግራይ ተጋዳላይ ኣብርሃለይ ኣስመላሽ ከምዝገለፅዎ ጉድኣት ኲናት ተጋደልቲ ከምቲ ትማሊ ሕድሪ ለካቲት ተዓጢቖም ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ ደሞም ኣፍሲሶም ኣካሎም ኣጉዲሎም ብጅግንነት ዝተመለሱ ሎሚ’ውን ኣብዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕን ዕላማ ለካቲት ኣብሽትኡ ንምብፃሕን ኣብ ልምዓታዊ ስራሕቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣጠንኪሮም ክቕፅሉሉ ከምዝግባእ ገሊፆም፡፡

ኣብዚ ሐዚ እዋን ከባቢ 24ሽሕ ኣባላት ማሕበር ጉድኣት ኲናት ትግራይ ከምዘለው ዝገለፁ ተጋደልቲ ኣብርሃለይ ቀረብ ኣካላዊ ድጋፍ፣ ግልጋሎት ዕድል ፈጣሪ ስራሕን ምትእስሳርን፣ ግልጋሎት ነፃ
ሕክምና፣ ትምህርቲ፣ግልጋሎት ልቓሕ፣ግልጋሎት መንበርን መስርሕን ቦታ ንክረኽቡ እናሰርሐ ከምዝርከብ’ውን ሓቢሮም፡፡