መንግስቲ ጉድኣት ንዝበፅሖም ፋብሪካታት 100ሚሊዮን ቅርሺ ሓገዝ ገይሩ…

መቐለ ለካቲት 04/2009(ድወት)  ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተላዒሉ ዝነበረ ህውከትን ዕግርርን ስዒቡ ጉድኣት ዝበፅሖም ፋብሪካታት ብሙሉእ ዓቕሞም ናብ ስራሕ ክምለሱ መንግስቲ ልዕል 100ሚሊዮን ቅርሺ ሓገዝ ከምዝገበረ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኣፍሊጡ።   ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ኣይተ ፍፁም ኣረጋ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከምዝገለፁዎ ጉድኣተ ዝበፅሖም ትካላተ ኢንቨስትመንት ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ክኣትው ዝተፈላለዩ ተግባራት ተወጊኖም’ዮም።   ሰብ ሃፍቲ ካበ ወፃኢ ዘእትውዎም ኣቑሑ ብናፃ ቐረፅ ክተኣናገዱ ብምግባር፣ ሰብ ሃፍቲ ብምዝታይ ቐፃሊ ፀገማት ከይገጥሙዎም ምእማንን ሓገዝ ምግባርን ቅድም ክብል ካብ ሞንጎ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ገሊኦም’ዮም።   ነዚ ስዒቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዙርያ ባህርዳር ዝነበሩ ልምዓት ሕርሻን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ከባቢ ሰበታ ዘለው ትካላት ኢንቨስትመንት መብዛሕትኦም ናብ ስራሕ ኣትዮም’ዮም።   እቶም ትካላት ካብ ዝፈጠርዎ ዕድል ስራሕ ብዝሰገረ ንዕብየት ሃገር ዘለዎም ግደ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ብዘይቅድመ ኹነት 100ሚሊዮን ቅርሺ ሓገዝ ብምግባር ድማ ቐልጢፎም ናብ ስራሕ ክኣትው ከምዝገበረ እቶም ኮሚሽነር ሓቢሮም።   እዚ ከምዚ እናሃለወ እቲ ኮሚሽን ኣብቶም ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ከዐውቶ ሒዝዎ ካብ ዝነበረ 1.5ቢሊዮን ዶላር ዋሕዚ ኢንቨስትመንት እቲ 1.2ቢሊዮን ዶላር ከምዘዐወተ ሓቢሮም።