ዩኒቪርሲቲ መቐለ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ሓገዝ 80 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ሂቡ

መቐለ 22 ሰነ 2012(ድወት) ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዘሎ ሕፅረት ቀረብ ዘራእቲ ንምፍታሕ ዘኽእል ብልዕሊ 210ሽሕ ቅርሺ ዝግመት ወፃኢ ዝተገበረሉ 80 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ንዝተፀገሙ መራሕቲ ስድራ እታ ወረዳ ብሓገዝ ኣበርኪቱ።

ኣብቲ ስነ ስርዓት ርኽክብ ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረሂወት ከም ዝገለፅዎ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ወረዳ ኢሮብ ተደራቒ ከባቢ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ንዝተፀገሙ ክፋላት ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ተሓሳቢ ተገይሩ ዝተገብረ ድጋፍ ከም ዝኾነን ንቐፃሊ እውን ኩለመዳያዊ ድጋፎም ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣረዲኦም።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተመራማሪት ስነ -ዝራእቲ ዝኾና ፕሮፌሰር ፎትየን ኣባይ ህዝቢ ኢሮብ ጎቦታት ናብ ተሓራሲ መሬት ኣብ ምቕያር ዕዙዝ እጃም እናበርከተ ዝርከብ ህዝቢ ከምዝኾነን በቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተበርከተ ድጋፍ ብምርምር ዝተፀንዐ ምሩፅ ዘርኢ ሕብረተሰብ ኮነ ከባብያዊ ምምሕዳር ናብ መፍረይነት ንምስግጋር ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ፀዊዐን።

ምክትል ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ሰሎሞን ይሕደጎ ብወገኖም ነቲ ብሓልዮት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተበርከተ ሰናይ ተግባር ብምንኣድ ሓረስቶት ናብ ዕላዊ ስራሕ ንኸሽርፍዎ ድማ ብዕቱብ ከም ዝስርሐሉ ሓቢሮም።
ነበርቲ ወረዳ ኢሮብ ዝኾኑ ኣይተ ዘውዱ ገብራይን ኣይተ ካሕሳይ ኣብርሃን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ህዝቢ ኢሮብ ፀጋታት ንምልላይን ፀገማት ንምእላይን ንዘበርክቶ ዘሎ ኩለመዳያዊ ድጋፍ ብምምስጋንን ነቲ ዝተገበረሎም ድጋፍ ኣብ መፍረይነት ሕርሻ ዘምፅኦ ለውጢ ብምግንዛብ ብሙሉእነት ከምዝትግብርዎ ኣረጋጊፆም ከም ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ዞባ ምብራቕ ትግራይ።