ጉምሩክ ሑመራ 12 ኩንታል መዐወኒ እፅ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ኮንትሮባንድ ኣወጊዱ…

መቐለ 22 ሰነ 2012(ድወት) ጉምሩክ ሑመራ 12 ኩንታል ዝምዘን መዐወኒ ዕፅን ንዝተፈላለዩ ግልጋሎት ዝውዕሉ መጥቀሚ ግዜ ዝሓለፎም ጠንቂ ጥዕና ብኮንሮባንድ ዝተትሓዙ ንብረታት ብምቅፃል ክውገዱ ገይሩ ።

ብዘይካ መዐወኒ ዕፅ ኣብቶም ዝተወገዱ ንብረታት ክዳን፣ ሳሙና፣ ኦሞ፣ ዘይቲ ብልዒ ፣ ሽሮ ዝርከብዎም እንትኾን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተበላሽዮም ጠንቂ ጥዕና ምዃኖም ብስብ ሞያ ምርግጋፁ ኣብ መእተውን መውፅእን ሑመራ ዝርከብ ኳራንቲን ቑፅፅር መግብን ኣፋውስን መተሓባበሪ ኣይተ ኣስፋው ጥላሁን ኣረዲኦም።

ጉምሩክ ሑመራ ኣብዚ ዓመት ከባቢ 30 ሚልየን ብር ግምት ዘለዎም ዝተፈላለዮ ናውቲ ኮንትሮባንድ እንትኣትውን እንትወፁን ዝሓዘ እንትኾን ካብዚ 14 ሚልየን ብር ዝግመት ንብረት ክጫረት፣8.6 ሚልየን ብር ዝግመት ንብረት ክውገድ ዝተረፈ ክዓ ኣብ መኽዝን ከምዝርከብ መተሓባበሪ እቲ ጣብያ ኮማንደር መሰለ ይማም
ገሊፆም።