ኣብ እዋን ክራማት ንዝረኣዩ ሕማማት ቅድመ ምድላው ይግበር ኣሎ…

መቐለ 22 ሰነ 2012(ድወት) እዋን ክረምቲ ምእታዉ ስዒቡ ኣብ ኩለን ክልላት እዛ ሃገር ለበዳ ሕማም ማያዊ ተቕማጥን ሃንደበታዊ ተምላስን ከይስፋሕፋሕ ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ከምዝተገበረ ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና ኣፍሊጡ።
ክረምቲ ቅድሚ ምእታዊ እቲ ሕማም ኣብ ክልላት ደቡብ፣ኦሮሚያን ሶማልያን ኣጋጢሙ ከምዝነበረ ዝፍለጥ እዩ።

ኣብቲ ሚኒስቴር ዳይሬክተር ሓለዋ ጥዕና ከባቢ ኣይተ አሸረፈዲን ኑር ከምዝገለፅዎ በብክልሉ ነቲ ሕማም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ከባብታት ንስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ምድላው ከምዝተገበረ እዩ።

ለበዳ እቲ ሕማም ዝኸፍአን ብቕልጡፍ ናብ ሞት ዘብፅሕ ብምዃኑ ኣብ ክልላት ሕፅረት ማይ ዘለወን ከባብታት ብምፍላይ ስራሕቲ ምፅራይ ይስራሕ ምህላዉ ገሊፆም።

ኣብዛ ሃገር ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምስ ምህላዉ ተተሓሒዙ ኣብ ክልላት እውን እቲ ሕማም ምህላዊ እቲ ፀገም ዝበለፀ ዝኸፍአ ይገብሮ እውን ተባሂሉ።

ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕማም ከይስፋሕፋሕን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዝኸፍአ ጉድኣት ከየብፅሐ ምስ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢ/ያን መድረግቲ ኣካላትን ተዋዲድካ ብምስራሕ እቲ ፀገም ንምንካይ ፃዕሪ ይግበር ምህላዉ እቶም ዳይሬክተር ተዛሪቦም ከም ፀብፃብ ኢዜአ።