ኣብ ትግራይ ተወሰኽቲ ዒስራን ሓደን (21) ሰባት ቫይረስ ኮረና ተረኺብዎም

መቐለ 19 ሰነ 2012(ድወት) ኣብ ትግራይ ን246 ሰባት ምርመራ ቫይረስ ኮረና ዝተገበረሎም ኮይኑ ዒስራን ሓደን (21) ቫይረስ እቲ ቫይረስ ከምዝተረኸቦም ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፀኦ ዕለታዊ ፀብፃብ ኣፍሊጡ፡፡ እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ሰባት ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ኾይኖም ካብ 20-72 ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ከምዝኾኑ እውን እቲ ቢሮ ገሊፁ ኣሎ፡፡

ካብ መሐከሚ ማእኸል ኣኽሱም ኽልተ (2)፤ ካብ ሰቲት ሑሞራ ድማ ሸውዓት (7) ቫይረስ ኮሮና ዝነበሮም ድሒኖም ወፅኦም ኣለው፡፡ ካብዞም ምርመራ ዝተገበረሎም ቫይረስ ኮሮና ዝተረኸቦም ወገናት ዓሰርተ ሸውዓተ (17) ኣብ ማይ ካድራ ኮይኖም ጉዕዞ ታሪኽ ዝነበሮምን ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝነበሩን እዮም፤ ሓደ (1) ኣብ ሰቲት ሑሞራ ኮይኑ ቫይረስ ኮሮና ምስ ዝነበሮ ርክብ ይኹን ጉዕዞ ታሪኽ ዘይነበሮ እዩ፡፡

ሰለስተ (3) ድማ ኣብ መቐለ ኣብ መእተዊ በሪ ዓራፋት ምርመራ ዝገበሩ ኮይኖም ጉዕዞ ታሪኽ ዝነበሮምን ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝነበሩን እዮም እውን ኢሉ፡፡

ኣብ ማይ ካድራ ካብ ዝተረኸቡ እቶም 15 ካብ ዝምርመሩ 48 ሰዓታት ዝገበሩ ኮይኖም፣ ሓዱሽ ዝተጀመረ ምርመራ ብሙሉእነት ፀብፃብ ኣብ ምላእኽ ብዝነበረ ፀገም ዝተዛናገዐ ምንባሩ እውን ሓቢሩ፡፡