መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናውትታት ሕክምና ምጉዕዓዝ ጀሚረ ኢሉ

መቐለ 20 ግንቦት 2012(ድወት) መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምዃን ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ናውትታት ሕክምና ምጉዕዓዝ ዝጀመረ ተሓቢሩ።

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ፅዕነት ምስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምዃን ንዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ናውቲ ሕክምና ምብፃሕ ትማሊ ከም ዝጀመረ ተገሊፁ።

ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኢትዮጵያ ምእታዉ ስዒቡ እቲ ቫይረስ ብዝለዓለ ኩነታት ፅዕንቶ ካብ ሞንጎ ዘሕደረሎም ትካላት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓደ እዩ።

ይኹን እምበር ዝለዓለ ናእዳን ኣፍልጦን ካብ ዝረኸበሉ መጓዓዝያ ህዝቢ ገፁ ናብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ብምግባር ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ናውቲ ሕክምና ብምጉዕዓዝ ዝለዓለ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ተባሂሉ።

ዋና ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይተ ተወልደ ገብረማርያም እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ መላእ ዓለም ግልጋሎት ፅዕነት ይህብ ምህላዉን ኣብ ውሽጢ 6 ማዓልታት ጥራሕ ድማ ናብ 51 ሃገራት ኣፍሪካ መከላኸሊ ናውትታት ሕክምና ቫይረስ ኮሮና ከብፅሕ ከም ዝኸኣለ ተዛሪቦም።

ዋና ፈፃሚ ስራሕ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ደቪድ በክለይ ብወገኖም ብደረጃ ዓለም ንሃገራት ዝግበር ሰብኣዊ ሓገዝ ጠጠው ከም ዘይብልን ጠጠው እንተኢሉ ግና ሕፅረት ምግብን ናውቲ ሕክምናን ከጋጥም ከምዝኽእልን ተዛሪቦም።