ትካላት ሃይማኖት ተኸተልቶም ብምምሃር ሓላፍነቶም ክፍፅሙ ይግባእ ተባሂሉ……

መቐለ 16 መጋቢት 2012(ድወት) ዝርገሐ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻልን ንምዕጋትን ትካላት ሃይማኖት ተኸተልቶም ብምምሃር ሓላፍነቶም ክፍፅሙ ይግባእ ተባሂሉ።

ዋና ፀሓፊ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሊቀ ትጉሃን ቐሲስ ታጋይ ታደለ ንኢዜኣ ከምዝበልዎ ኩሎም ትካላት ሃይማኖት እቲ ሕማም ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ብመራሕቲ ሃይማኖት ዝውሰኑ ውሳነታት ተግባራዊ ክገብሩ ይግባእ።

ኩሎም ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ እቲ ቫይረስ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ክበሃል ዝተፈላለዩ ውሳነታት ንምእመናን ከምዘመሓላለፉ ይፍለጥ።

ይኹን እምበር እቶም ብላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ዝተወሰኑ ውሳነታት ብዘይምትግባር ምእመናን እቲ ቫይረስ ንሓደጋ ብዘቃልዕ መልክዑ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ተግባራት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ።

ብምዃኑ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ቫይረስ ኮሮና ብዝፀንሐ ሃይማኖታዊ ልምድን ስርዓትን ናይ ምምሕልላፍ ተኽእሎ ስለዘለዎ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክገብሩ ከምዝግባእ ተመልኪቱ ኣሎ።

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሐዚ እዋን በዝሒ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት 12 ከምዝበፅሐ ድማ ይፍለጥ።