ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ሓበራዊ ፃዕሪ ምክያድ የድሊ- ዶክተር ደብረፅዮን

መቐለ 15 መጋቢት 2012(ድወት) ሕዚ እውን ሙሉእ ቐልብናን ትኹረትናን ኣብ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ክኸውን ይግባእ ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል።

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ኣብዚ ሐዚ እዋን ስግኣት ጥዕና ሕ/ሰብ ኮይኑ ዘሎ ሕማም ኮሮና ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሕዚ እውን ሙሉእ ቀልብናን ትኹረትናን ኣብ ቀንዲ ምክልካል እቲ ቫይረስ ክኸውን ይግባእ ኢሎም።

ኣብቶም ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ህላወናን ክብርናን ንዘቕንዑ ተፃበኦታት ከም ህዝቢ ሰሚርናን ውህደትና ኣሐይልናን ብዘካየድናዮ ዘይሕለል ቃልሲ ዳግም ታሪኽ ሰራሕቲ ምዃና ኣመስኪርና እናሰጎምና ንርከብ ዝበሉ ዶ/ር ደብረፅዮን ሐዚ ድማ ንምክልካል ቫይረስ ኮሮና ልዑል ትኹረትን ሂብና ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።

ኣብዚ እዋን ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኣዝዩ ዘሰንብድ ኩነታት ህይወት ኣሻሓት ህዝብታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም እናጥፍአ ይርከብዝበሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ብብብርኪ ክልል ብዝተጣየሸ ግብረ ሓይልን ብሰብ ሞያ ጥዕናን ዝወሃበና ምኽርን ሓገዝን ብሙሉእ ልቢ ብምቕባል ክንከላኸሎ ይግባእ ኢሎም።

መላእ መሓውር መንግስትን ውድብን፣ መራኸብቲ ሓፋሽ፣ ኣባላት ድጂታል ወያነ፣ ሲቪል ማሕበራትን ብሓፈሻ ድማ መላእ ህዝብና ከም ልማድና ሓደ ኮይንና ሓደጋ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምምካት ደሕንነትን ህልውና ህዝብናን ውሑስ ክኸውን ብምግባር ታሪኽ ክንሰርሕ ክብሉ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም።