ሰብ ሞያ ሕክምና ኩባ ናብ ጣልያን ከምርሑ እዮም ተባሂሉ………

መቐለ 15 መጋቢት 2012(ድወት) ሰብ ሞያ ሕክምና ኩባ ኣንፃር ቫይረስ ኮሮና ንምቅላስ ናብ ጣልያን ከም ዘምርሑ ተሓቢሩ።

መንግስቲ ኩባ ከም ዝሓበሮ ነርስታትን ዶክተራትን ዝሓዘ ሓደ ጉጅለ ኣንፃር ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምቅላስ ኣብዚ ሰሙን ናብ ጣልያን ከምርሕ እዩ።

እቲ ጉጅለ 52 ኣካላት ሰብ ሞያ ሕክምና ዘካተተ እንትኸውን ኣብታ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልያ ትገልፅ ዘሎ ኣውሮፓዊት ሃገር ጣልያን ድማ ንፈለማ ግዘ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ተሓቢሩ ኣሎ።

ኩባ ሰብ ሞያ ሕክምና ብፍላይ ድማ ዶካትር ኣብ ዓለም ሓገዝ ሕክምና ብምግባር ኣብ ቅድሚት ከም ዝስረዑ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብ 2010 ዓ/ም/ፈ እኳ ኣብ ሀይቲ ተላዒሉ ዝነበረ ሕማም ውፅኣትን ሃንደበታዊ ተምላስን ከምኡ እውን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዝነበረ ሕማም ኢቦላን ብምሕካም ምሕዝነቶም ከም ዘረጋገፁ እዩ ብኣብነት ተሓቢሩ ዘሎ።

መንግስቲ ኩባ ጉጅለ ሓካይም ናብ ጣልያን እንትልእኽ ኣብ ዓለም ሕዚ ን6ይ ግዘ ከም ዝኾነን ቅድሚ ሕዚ እውን ናብ ሃገራት ቬንዙዌላን ጀማይካን ሓዊሱ ናብ 6ተ ሃገራት ዓለም ከም ዝለኣኸን እዩ ዝተገለፀ።

ሕዚ እውን እታ ብለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣዐርያ ተጠቒዓ ናብ ዘላ ሰሜናዊት ክፋል ጣልያን ዝኾነት ክልል ሎምባርዲ ዶካትር ንምልኣኽ ኣብ ምድላው ከም እትርከብ ኩባ ኣፍሊጣ እያ።