5ይ ዙር ግጥማት ኤፍ ኤ ካፕ ትማሊ ምሸት ብዝተኻየደ ሓደ ፀወታ ተዛዚሙ።

መቐለ 27 ለካቲት 2012(ድወት) እቲ ኣብ መንጎ ጋንታ ደርቢ ካውንትን ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተኻየደ ግጥም ኣብ ሜዳ ደርቢ IPRO stadium ዝተኻየደ ኾይኑ ብዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ን 0 ተዛዚሙ።

ንሽቶታት ማንቸስተር ዩናይትድ ሉክ ሸው ኣብ 33 ደቂቓ ናጀርያዊ ኣጥቃዓይ ኦድዮን ኦጋሎ ድማ ኣብ መበል 41ን 70ን ደቓይቕ 2ተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ 3ን0 ንክዛዘም ኣኽኢሎም እዮም።

ኣብዚ ፀወታ እንግሊዛዊ ነበር ኣጥቃዓይን ታሪኻዊ ተፃዋትን ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ግዛን ሩኒ ምስ ደርቢ ብምዃን ተፃዊቱ እዩ።

ቐፃሊ ፀወታ ርብዒ ፍፃመ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ኣንፃር ኖርዊች ሲቲ ምዃኑ ተፈሊጡ እዩ።