1 ለካቲት ተምሳሌት ፅንዓትን ጥንካረን እያ - ነበርቲ ፀገዴ…

መቐለ 05 ለካቲት 2012(ድወት) 11 ለካቲት ተምሳሌት ፅንዓትን ጥንካረን ህዝቢ ትግራይ ከምዝኮነት ነበርቲ ወረዳ ፀገዴ ከተማ ንጉስን ከባቢኣን ተዛሪቦም፡፡

እቶም ነበርቲ ነዚ ዝተዛረቡ መበል 45 ባዓል 11 ለካቲት ብዝለዓለ ድምቀት ኣብ ዘክበርሉ እዋን ኮይኑ ፤ ሐዚ እውን ኣብ ጎኒ ውድብና ኮይንና ንምርግጋፅ ሰላምን ልምዓትን ኣብ ዝግበር ምርብራብ ካብ ዝኮነ ይኩን እዋን ንላዕሊ ድልዋት ኢና ክብሉ ኣመልከቶም፡፡

11 ለካቲት ንዝነበረ ጨቋኒ ስርዓት ደርጊ ንምምካት ሽግ ሓርነት ዝወላዕናላ እያ ዝበሉ ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ፀገዴ ኣይተ መብት በሪሁን ፤ ካብ ሕሉፍ ጉዕዞ ቃልስና ንፅባሕ ትምህርቲ ንቀስመላ ወርቃዊት ዕለት እያ ክብሉ ሓቢሮም፡፡

ኣብቲ እዋን ዝተረከቡ ኣማካሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ግደይ ኣዘናው ብወገኖም ፤ ዓወታት 11 ለካቲት እናስተማቀርና ከምሃገር እናጋጠሙና ንዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ንቀፃልነት ልምዓትናን ንምምካት ድልዋት ክንኮን ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም፡፡

ኣብ ኩሉ ከባብታት እታ ወረዳ መበል 45 ባዓል 11 ለካቲት “መስመርና ኣፅኒዕና ንመከተ” ብዝብል መሪሕ ጭርሖን ብካልኦት ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተከብረ እዩ ዝርከብ፡፡