ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መረፃ ኢትዮጵያ ብተዓዛብነት ክሳተፉ ዕድመ ተገይርሉ

መቐለ ጥሪ 12/2011(ድወት)ሕብረት ኣውሮፓ ኣብቲ ዝቕፅል ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳለጥ ትልሚ ከም ዝተትሓዘሉ ዝንገረሉ ሃገራዊ መረፃ ብተዓዛባይነት ክሳተፍ ብመንግስቲ ዕድመ ከም ዝቐረበሉ ተሓቢሩ።

መንግስቲ ቀፃሊ መረፃ ንክዕዘብ ዕድመ ዝገበረሉ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ዝግምግምን እታወታት ዝእክብን ጉጅለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ብምግባር ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ዘተ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ።

መኮነን ፖሊስ ኣገልግሎት ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮፓ ሎይክ ደፋይ ከምኡ እውን በዓል ሙያ ሕጊ ሬቤካ ኮክሰን ዘካተተ እቲ ልኡኽ ጉጅለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምርካብ ምስ ሰብ ብፅሒት ማዕኸናት ዜናን ካልኦት ኣካላትን ዘተ ኣካይዱ ኣሎ።

እቶም ልኡኻት ን2ተ ሰሙናት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፀንሑን ምስ ሚኒስትራት ፣ስቪል ማሕበረሰብ ፣ማዕኸናት ዜና፣ምሁራት ከምኡ እውን ምስ ተወከልቲ ዓለምለኸ መዳርግቲ ኣካላት ዘተ ከምዝገብሩን እታወታት ከም ዝእክቡን ተገሊፁ ኣሎ።
እቲ ጉጅለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝህልዎ ግዘ ገምጋም እንትዛዝም ዝኣከቦ እታወት መሰረት ገይሩ ዘዳልዎ ፀብፃብ ንኣገልግሎት ጉዳያት ወፃኢ ኣውሮፓ ከም ዘቕርብ ዝተገለፀ እንትኸውን እቲ ፀብፃብ ዝቐረበሉ ኣካል ድማ ናይ መወዳእታ ውሳነኡ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዕላዊ ከምዝገብር ኣፍሊጡ።

ናይ መወዳእታ ውሳነ ዘፍልጥ ኣካል ድማ ክንደይ ዝኣኽሉ ተዓዘብቲ ከም ዝዋፈሩ ኣበየናይ ክፍልታት እዛ ሃገር ክዋፈሩ ከም ዝኽእሉን ካልኦት ተታሓሓዝቲ ጉዳያትን ዝምልከት ዝርዝር ውሳነኡ ዕላዊ ከም ዝገብር ተመልኪቱ እዩ።