ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣብ ልዕሊ 4 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ጥቕዓት ተፈፂሙ…

መቐለ 08 ጥሪ 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ወረዳ ሓውዜን ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ፣ ኣብ ልዕሊ 4 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕትታት ከምዝበፅሐ ፣ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እታ ወረዳ ኣፍሊጡ።

ካብተን ጥቕዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኣዶ ንሞት ከምዝተቓልዐት ድማ ተፈሊጡ።

ምክትል ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ሓውዜን መምህር ህሪት ገብረመስቀል ከምዝሓበረኦ ፣ ኣብታ ወረዳ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ፆታዊ መጥቃዕትታ ፣ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ጉዳእቲ ልምድታትን ንምዕጋት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እኳ እንተተሰርሐ ፣ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ትሑት ግንዛበ መሊኡ ሰለዘይተቐረፈ እቲ ጥቕዓት ደው ክብል ከምዘይከኣለ ሓቢረን።

ብመሰረት እዚ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ኣብ ልዕሊ 4 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕትታት ከምዝተፈፀመ ዝሓበራ መምህር ህሪት፤ እቲ ጥቕዓት ኣብ ሓንቲ ጓል 8 ዓመትን ሓንቲ ጓል 14 ዓመትን ፆታዊ መጥቃዕቲ ፣ ኣብ ሓንቲ ኣካል ምጉዳል ፣ኣብ ሓንቲ ኣዶ ድማ ሞት ከምዝበፅሐን ፣ ፈፀምቲ ገበን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ጉዳዮም ኣብ ምፅራይ ከምዝርከብን ተሓቢሩ።

ከም ቤት ፅሕፈት ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ በፂሑ ዘሎ መነወሪ ተግባር፣ ፣ፈፀምቲ ገበንን ትምህርቲ ዝወስዱሉ ሕብረተሰብ ድማ ዝዓግበሉ ፍትሒ ንኽዋሃብ ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ተዋዲድካ ይስራሕ ምህላዉ ሓቢረን።

ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቕዓት፣መፃኢ ዕድል እተን ደቂ ኣንስትዮ ዘፀልምት ፣መነባብሮ ስድራ ዘናግዕ ፣ ዕብየት ክልልን ሃገርን ንድሕሪት ዝመልስ ብምዃኑ ፣ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣጥቢቑ ክቃለሶን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምትብባዕ እጃሙ ክፍፅምን መምህር ህሪት ገብረመስቀል ከምዝፀወዓ ክኢላ ፕረስ እታ ወረዳ ተኽለማርያም ተካ ዝለኣኸልና ሓበሬታ የመላኽት።