ብኽነት ብምውጋድ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ከምዝፅዕሩ ነበርቲ ከተማ ሽራሮ ገሊፆም…

መቐለ 04 ጥሪ 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ካብ መባኸናይ ኣረኣእያን ተግባርን ብምርሓቕ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ዝጀመሩዎ ፃዕሪ ኣጠናኺሮም ከምዝቕፅልሉ ነበርቲ ከተማ ሸራሮ ገሊፆም።
እቶም ነበርቲ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ምክልኻል ብኽነት ኣድሂቡ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ እዩ።

ከተማ ሸራሮ ብቐሊሉ ሰሪሕኻ ክትልወጠሎም እትኽእል ዓበይቲ ፀጋታት ዝተዓደለ ከባቢ ኳ እንተኾነ ብእኡ ልክዕ ንዘይተደለየ ብኽነትን ፍሰስ ተፋሰስን ዝቃላዕ ዘሎ ከባቢ እዩ።እቲ ከባቢ ሃይማኖታዊ ሽፋን ‘ምበር ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘይብሎም ግን ድማ ንዝለዓለ ብኽነት ዘቃልዑ ተግባራት ዝፍፀሙሉ፣ኣብ ልዕሊኡ ውራያት በቢዓመቱ እንዳሰፍሑ ዝኸዱሉ ከምዝኾነ እዩ ብቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን እታ ከተማ ኣብ ዝተዳለወ ዋዕላ ምክልኻል ብኽነት ዝተሓበረ።

ኣብታ ከተማ በቢዓመቱ ብሚሊዮናት ዝቑፀር ሃፍቲ ብፍሰስ ተፋሰስ ከምዝባኽን ኣብቲ እዋን ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣመልኪቱ ‘ሎ።

ነበርቲ እታ ከተማ መባኸናይ ኣረኣእያን ተግባርን ንዝተፈላለዩ ፀገማት የቃልዖም ከምዘሎ ብምግላፅ ድሕረት ንምውጋድ ዝተቓለሰ ህዝቢ ዳግም ናብ ድሕረት ክኣቱ ከምዘይብሉ ኣስሚሮምሉ እዮም።
ካብ መባኸናይ ኣረኣእያን ተግባርን ብምርሓቕ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ዝጀመሩዎ ፃዕሪ ኣጠናኺሮም ከምዝቕፅልሉ ‘ውን ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ገሊፆም ኣለዉ።

ኣብቲ ዋዕላ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ‘ውን ተሳቲፎም እዮም።ነባራት ዝፀንሑ ይኹኑ ሓደሽቲ ዝረኣዩ ዘለዉ ንብኽነት ዘቃልዑ ተግባራት ንምውጋድ ብፅሒቶም ከምዝፍፅሙ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ተዛሪቦም።

ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሸራሮ ኣይተ ስብሓት ኪዳነ፤ህዝቢ እታ ከተማ ዓመት ሙሉእ ርሂፁ ዘጥረዮ ሃፍቲ ኣብ ሓንቲ ዳስ ናይ ምብኻንን ብሰንኪ ዚ ካብ ድኽነት ቀልጢፍካ ናይ ዘይምውፃእን ተርእዮታት ብስፍሓት ይንፀባረቑ ብምህላዎም ነዚ ንምክልኻል ጠመተ ተዋሂቡ ይስራሕ ከምዘሎ ኣረዲኦም።

ድሑር ልምዲ ብኽነት ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ነባራይ ሓጋዚ ክኸውን ከምዝግባእ ኣይተ ስብሓት ኣገንዚቦም።