ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን ንኢትዮጵያ ሓገዝ ክገብሩ እዮም ተባሂሉ፡፡

መቐለ 02 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን ንሃገር በቆል መማሓየሺ ቑጠባ ካብ ዘድሊ ገንዘብ ውሸጢ እቲ 60 ሚኢታዊ ንምሽፋን ከም ዝተሰማመዑ ተሓቢሩ፡፡

ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን ኢትዮጵያ ንሃገር በቆል መማሓየሺ ቑጠባ ካብ ዘድልያ 10 ሚልዮን ዶላር ውሽጢ እቲ ልዕሊ ፍርቒ ንምሽፋን ከም ዝተሰማመዑ FBC ፀብፂቡ፡፡

እቲ ሃገር በቆል መማሓየሺ ቑጠባ ዓውዲ ማክሮ ኢኮኖሚ ምምሕያሽ፣ ዝቕባበ ዋጋ ምቁፅፃርን ፅዕንቶ ዕዳ ምንካይን ከምኡ’ውን ሚዛን ንግዲ ኣታውን ወፃእን ምሕላው ትኹረት ኣንፈቱ ገይሩ ኣሎ፡፡

ድኤታ ሚኒስትር ገንዘብ ዶክተር እዮብ ተካልኝ ምስቲ ስራሕቲ ምምሕያሽ ብዝተትሓዘ ከም ዝበልዎ ኣብ ስርዓት ፋይናንስ ዝነበሩ ፀገማት ንምስትኽኻል ፖሊሲ ገንዘብ ከም ዝተማሓየሸ ተዛሪቦም፡፡

ኣብ ዓውድታት ሽኮር፣ ቴሌኮም፣ ሓይሊ መብራህቲ፣ ባቡር ፓርክታት ኢንዳስትሪን ሎጂስቲክስን ዝተጀመረ ስራሕ ፕራይቬታይዘሽን ወይ ናብ ውልቀ ምስግጋር ይቕፅል ምህላው’ውን ገሊፆም፡፡

ዓውድታት መፍረይቲ፣ ማዓድንን ቱሪዝምን ንምንቕቓሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ኣብ ዓውደ ቴክኖሎጂ ኢንፎርመሽን ኮሙንኬሽን ምስ ዓሊባባ ካብ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ብተወሳኺ ንህንፀት ደጂታል ቑጠባ ዘቀላጥፉ ተግባራት ይሳለጡ ምህላዎም ድማ እቶም ድኤታ ሚኒስትር ገሊፆም፡፡