ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ንኢትዮዽያ ዝህቦ ረብሓ ዝለዓለ እዩ ተባሂሉ

መቐለ 22 ሕዳር 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኢትዮጵያ ብሓደ ቕናት ሓደ መንገዲ ተሓጊዛ ቐፃልነት ዘለዎ ኢንቨስትመንት ቻይና ምስሓብ ከምትኽክል ተገሊፁ፡፡

ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮዽያን ቻይናን ቐፃልነት ኣብዘለዎ ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ኣድሂቦም ኣብ ቤንጂግ ዝዘተዩ እንትኾን ዝግበር ምትሕብባር ድማ ቐፃልነት ዘለዎ ሽቶ ልምዓት ንምዕዋት ከምዝሕግዝ ተስፋ ገይሮምሉ ኣለው፡፡

ካብ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዝተወከሉ ጉዥጂን ብወገኖም ክልቲአን ሃገራት ብሓደ ቕናት ሓደ መንገዲ ተሓጊዘን ዝመስረተኦ ኣዕጋቢ ምትሕብባር መስመር ባቡር ኢትዮ ጅቡቲ እኹል መርአያ እዩ ኢሎም፡፡

ቑልፊ ፕሮጀክታት ሓደ ቕናት ሓደ መንገዲ ትኹረት ዝገብረሉ ዘተኣማምን ምትእስሳርን ምትሕብባርን ዕውት ንምግባር ምዃኑ ድማ ተመልኪቱ ኣሎ ከም ፀብፃብ ኢዚኣ፡፡