ዴምህት ምስ ገዛኢ ውድብ ህወሓት ንምፅምባር ወሲኑ

መቐለ 20 ሕዳር 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ /ዴምህት/ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓይሊ ትምክሕቲ ንምምካት ምስ ገዛኢ ውድብ ህወሓት ተፀምቢሩ ክቃለስ ከምዝወሰነ ኣፍሊጡ፡፡

እቲ ወድብ ንኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ገዛኢ ውድብ ብምቕዋም ከካይዶ ዝፀንሐ ቓልሲ ካብ 19 ሕዳር 2012 ዓ/ም ጀሚሩ ከምዝዓፀወ ድማ ኣረጋጊፁ ኣሎ፡፡

እቲ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዝኣቱ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ዘይተገርሐ ፖለቲካዊ ኣካያይዳ ከፅንዕ ድሕሪ ምፅናሕ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ቓልሲ ኣብ ምንታይ ምዃኑ ከምዝረጋገፀ ዝሓበሩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ብመሰረት እዚ ሐዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቃለሰሉ ህዝቢ ኣንፃላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ምስ ውድብ ህወሓት ተፀምቢሩ ንምቅላስ ከምዝወሰነ ገሊፁ፡፡

ኣብዛ ሐዚ እዋን ኣብዛ ሃገር ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ፖለቲካዊ ኩነታት ከምዘሎ ዝሓበረ ውድብ ዴምህት ብፍላይ ብቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰዓረ ሓይሊ ትምክሕቲ ዳግም ይጥጥዕ ከምዘሎ ገሊፁ፡፡

ብምዃኑ ነዚ ሓይሊ ንምቕላስን ረብሓን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላውን ግዜኡ ዝጠልቦ ቃልሲ ንምክያድ ምስ ውድብ ህወሓት ንምፅምባር ከምዝወሰነ ኣመልኪቱ ንክትብል መሳርሕትና መረስዒት ገ/ዋህድ ፀብፂባ፡፡