ኢትዮዽያን ቻይናን ኣብ ንግድን እንድስትርን ብሓፂር ንምስራሕ ተፈራሪመን

መቐለ 20 ሕዳር 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኢትዮዽያን ቻይናን ኣብ ዓውድታት ንግድን ኢንድስትርን ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእለን ስምምዕ ተፈራሪመን

ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈረመ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ 2ቲኤን ሃገራት ዘሎ ርክብ ንግድን ኢንዱስትርን ካብ ምጥንካር ሓሊፉ ኣብ ዓውድታት ማእኸለዎትን ኣናእሽቱን ንግዲ እንዱስትሪ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ብሓባር ምስራሕ ኣብ ዝኽእለሎም ጉዳያት ስግግር ቴክኖሎጂ ቐረብ እታወታትን ጥረ ኣቑሑን ኢሉ እውን ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣር ዘኽእል ምዃኑ ተሓቢሩ፡፡

እቲ ስምምዕ ንኢትዮዽያ ልምዲ ዘክፍል ካብ ምዃኑ ብዝሰገረ ብቐፃሊ ኣብ ማእኸለዎትን ኣናእሽቱን ዓውድታት ኢንዱስትሪ ዝርኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእል እዩ

2ቲኤን ሃገራት ጥንኩር ርክብ ንግድን ምትሕብባርን ዘለወን ከምዝኾና ዝገለፁ ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ንግድን ኢንዱስትርን ኣይተ ተካ ገ/የሱስ እቲ ስምምዕ ቻይና ኣብቲ ዓውዲ ዘለዋ ልዑል ተሞክሮን ልምድን ንምጥቃም ዘኽእል ምዃኑ ተዛሪቦም ክብል ኢዚኣ ፀብፂቡ፡፡