ሰላም ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ዝፅዕሩ መራኸብቲ ሓፋሽ ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ ተባሂሉ

መቐለ 19 ሕዳር 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ሰላም እዛ ሃገር ኣብ ሓደጋ ንምውዳቕ ዝፍትኑ መራኸብቲ ሓፋሽ ብሕጊ ዝሕተቱሉ ጥብቕ ዝበለ ኣሰራርሓ ክህሉ ከምዝግባእ ሰብ ሞያ ሕጊ ገሊፆም።

በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተ ተኣምራት ወርቅነህን መምህር ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣይተ ዉብሸት ግርማን ንFBC ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶ ሞያዊ ስነ ምግባር ብምኽባርን ንሰላም ሃገርን ህዝብን ብምቕዳም ዝሰርሑ መራኸብቲ ሓፋሽ ዋላኳ እንተሃለዉ ብኣንፃሩ ዝንቀሳቐሱ ከምዘለዉ እዉን ተዛሪቦም ኣለዉ።

ብምዃኑ ድማ እቲ ሐዚ ዘሎ ሕጊ ብዝፈቕዶ ብርኪ ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድን ክፍተታት ኣፈፃፅማ እንትህልዉ እዉን ፈቲሽካ ክእረሙ ከምዝግባእን ሓቢሮም።

ተመራማሪ ታሪኽን ስነ-ሓድግታትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ኣሕመድ ዘካርያስ ብወገኖም ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋን ንነዘ ኣሉታዊ ፅዕንቶ እናሓየለ ዝመፀ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ መፍትሒ ክቕመጠሉ ይግባእ ኢሎም።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ከም ሃገር ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ምስቲ ማሕበረሰብ ብምዃን መፍትሒ ምንዳይ ኣብዘድልየሉ እዚ ዘለናሉ እዋን መራኸብቲ ሓፋሽ ህዝብን ሃገርን ብምቕዳም ዓርሶም ክፍትሹ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ።