ማልት 12 ዓበይቲ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ንምስራሕ ውዕሊ ምስ ሱር ኮንስትራክሽን ተፈራሪማ፡፡

መቐለ 07 ሕዳር 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ማልት ካብ ሑመራ ክሳብ ኣላማጣ ኣብ ዘለዋ 12 ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝስራሕ ንህንፀት ትግራይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎም ዜጋታት ዝህነፅሉ መሕደሪ ዘይኮነ ፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምስራሕ ዝሓዘቶ ትልሚ ንምስኻዕ ዘኽእልን ተግባራዊ ዝገብርን ውዕሊ ስምምዕ ህንፀት ምስ ሱር ኮንስትራክሽን ተፈራሪማ፡፡

ንህንፀት ሕድሕድ ኣብያተ ትምህርቲ 30 ሚልየን ብር ብሓፈሻ ንኹለን ድማ 360 ሚልየን ብር ከምዝውድእ ዝገለፁ ምኽትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ኣይተ ተስፋይ ገ/ሄር፣ እተ ወፃኢ ሙሉእ ብሙሉእ ብተሳትፎ ህዝቢ ዝሽፈን ምዃኑ ኣብሪሆም፡፡

ምኽትል ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ኣይተ ተስፋይ ገ/ሄር ፤ኣብ ሕድሕድ ከተማ ትስራሕ ፍሉይ 2ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ነባራይ ሕብረተሰብ እታ ከተማ ባዕሉ ንኽሰርሓ ተሓሳቢ ተገይሩ እቲ ህንፀት ይጅመር ምህላዉ ብምግላፅ ትግራይ ንቕድሚት ትስጉመሉን ንላዕሊ እትወፀሉን መንገዲ ብሉፅ ዜጋ ብምህናፅ እዩ እንተ ኢልና ኣብ ሓንቲ ከተማ 30 ሚልየን ብር ትውድእ ፕሮጀክ ት ንምስራሕ ዝፅገም ትግራዋይ ከም ዘይህሉ ብምትእምማን እዩ ኢሎም፡፡

እዚ ፕሮጀክት ንምዕዋት ድማ ካብ 20 ሕዳር 2012 ዓ/ም ዝሳለጥ መርሃ ግብሪ ቴሌቶን ጀሚሩ ኣብ 11 ታሕሳስ 2012 ዓ/ም ብብርኪ ክልል ዝሳለጥ መርሃ ግብሪ ቴሌቶን ከምዘሎ እቶም ም/ፈፃሚ ዳይሬክተር ወሲኾም ሓቢሮም፡፡

ብሓፈሻ ልዕሊ 30 ሚልየን ብር ክእከብ ትልሚ ተታሒዙ ምንቅስቃስ ይግበር ከምዘሎ ዝሓበሩ ኣይተ ተስፋይ፣ ኩሉ ትግራይ ኣብዚ ፕሮጀክት ዋንነት ተሰሚዑዎ ተሳትፍኡ ከሐይል ፃዊዒት ኣቕሪቦም ፡፡

ሱር ኮንስትራክሽን ከም ትግራዋይ ትካልን ትግራዎት ሰራሕተኛታትን እዚ ዓብዪ ፕሮጀክት ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይና ንምስራሕ ክንፍርም እንተለና ዝተሰምዐና ሓጐስ ኣዝዩ ልዑል እዩ ዝበሉ መካየዲ ስራሕ እቲ ትካል ኢንጅነር ታደሰ የማነ ብወገኖም፤ እተን ዝህነፃ ኣብያተ ትምህርቲ እንሓልማ ምዕብልቲ ትግራይ ንምህናፅ ካብ ርእሲ ከም ዝጅመር ብምእማን ኣብዚ ቅዱሰ ዓላማ ክንሳተፍ ብምኽኣልና ከም ዕድል ኢና ንወስዶ ኢሎም፡፡

ማልት ነዚ ፕሮጀክት እንትትጅምር ሙሉእ ተሳትፎን ሓገዝን ሕብረተሰብ ብምትእምማን ስለ ዝኾነ እቲ ዝድለ ሓገዝ ብእዋኑ እንተተረኺቡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ህንፀት እተን ፍሉይ 2ይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝዛዘም ኢንጅነር ታደሰ የማነ ወሲኾም ሓቢሮም፡፡

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ