መፃረይቲ ገበን ኣብ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ብሓላፍነት ክሰርሑ ይግባእ

መቐለ 06 ሕዳር 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) መፃረይቲ ገበን ኣብ ምርግጋፅ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ልዑል እጃም ስለዘለዎም ሓላፍነቶም ብቕንዕናን ተወፋይነትን ክፍፅሙ ከምዝግባእ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ንኣስታት ሓሙሽተ መዓልቲታት ዝፀንሕ ስልጠና ንኣባላት ፖሊስ መፃረይቲ ገበን ወረዳታት ትግራይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ምሃብ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ዘረባ ዘስምዑ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ መኮነን ካሕሳይ መፃረይቲ ገበን ኣብ ምርግጋፅ ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ዝለዓለ እጃም ከምዘለዎም ብምሕባር ሓላፍነቶም ብቕንዕናን ተወፋይነትን ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ኣብ ዓቕሚ ዘሎ ጉድለት ከምዚኦም ዝበሉ መድረኻት ብምድላው ስልጠና ክትረኽቡን ተመኩሮ ክትለዋወጡን ክግበር እዩ ዝበሉ ኮሚሽነር መኮነን እቲ ዝዓበየ ፀገም ቅንዕና ብምዃኑ እቲ ኣባል ፖሊስ ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ክሰርሕ ከምዘለዎ ኣገንዚቦም፡፡

ከይዲ ምፅራይ ገበን ብዲሞክራሲ ግን ድመ ብብቑዕ ቴክኒክ ዝተሓገዘ ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ኮሚሽነር መኮነን ካብ መፃረይቲ ዝቐርቡ መረዳእታታት ንውሳነ ኣካላት ፍርሒ ወሳናይ ብምዃኑ ባይታ መሰረት ዝገበረ ብቑዕ መረዳእታ ክቐርብ ኣለዎ ኢሎም፡፡

እቲ ስልጠና ተመኩሮ ልውውጥ መሰረት ገይሩ ከም ዝካየድ ድማ ንምፍላጥ ተካኢሉ ኣሎ፡፡