ውራ መሬት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጠጠው ክብል ምምሕዳር እታ ከተማ ሓቲቱ

መቐለ 28 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርአ ዘሎ ውራ መሬት ጠጠው ንምባል ይስራሕ ከምዘሎ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ።

ስራሕቲ ርብዒ ዓመት ኣብያተ ዕዮ እቲ ከተማ ምምሕዳር ዝገምገመ ትማሊ ዝተኻየደ መድረኽ ካብ ዝዘተየሎም ርእሰ ጉዳያት ሓደ ጉዳይ መሬት ምዃኑ ዝተገለፀ እንትኸውን ዝነበሩ ድኽመታትን ጥንካረታትን እውን ተዘትይሎም እዩ።

ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማ ኣብዚ ርብዒ ዓመት ኣብ ትምህርትን ዝርግሐ መሰረተ ልምዓትን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብእወንታዊ ፍፃመ ኣልዒሎም።

ኣብቲ ከተማ ዝረአ ዘሎ ውራ መሬት ግን ጊዜ ዘይወሃቦ ዋኒን ምዃኑ ኣስሚሮም። ኣብ ማእኸል እታ ከተማ እንተይተረፈ ዝርአ ውራ መሬት ኣብ ሓፂር እዋን ፍታሕ ክወሃብ ዝግባእ ምዃኑ እውን ገሊፆም።

ንቤት ፅሕፈት ከንቲባ ጠቒሱ ዝፀብፀቦ ፋና ከምዝበሎ ኣዲስ ኣበባ ብሓዱሽ መልክዕ ንምህናፅ ምምሕዳር እቲ ከተማ ጠንኪሩ ከምዝሰርሕ ተገሊፁ።