ኢንቨስትመንት ጨርቃ ጨርቂ ቻይናውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ዓብዩ ተባሂሉ

መቐለ 15 መስከረም 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት መፍረይቲ ዓውዲ ጨርቃ ጨርቂ ቻይናውያን ብቕልጡፍ እናዓበየ ከምዝመፀ ተሓቢሩ።

ብተበግሶ ሓደ ቕናት ሓደ መንገዲ ዝተፈጠረሎም ዕድል ብምጥቃም እቶም ቻይናውያን ዓውዲ መፍረይ ጫርቃ ጨርቂ ብዝሐሸ ሜላ ኣለማምዓ ዳህሳስ እናገበሩ ከምዝኾነ እዉን ተመልኪቱ ኣሎ።

ማእኸሉ ኣብ ቻይና ግዝኣት ጃንግሱ ዝገበረ ግሩፕ ሳንሻይን ጂያንግሱ ብ2016ዓ.ም.ፈ ዘፍስስ ርእሰማል ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ፋብሪካ ሳንሻይን ኢትዮጵያ መፍረይ ጨርቃ ጨርቂ ሱፍ 980 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝኸፈተ ኣፍሊጡ።

ዳይረክተር እቲ ትካል ዛሁ ጅያንግ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝተፈለየ ኢትዮጵያ ዝመረፅዋ ምኽንያት እንትገልፁ ኣፍሪካ ዝተረጋገዐትን ልዕሊ 50 ሚልዮን ዝበፅሕ መፍረይ ሓይሊ ዘለዋን ምዃኑ ንCGTN ተዛሪቦም።

ሰፊሕ ቀረብ ማይ ሓይሊ መብራህትን ምህላዉ ምህርቶም ናብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ ክፍሊት ምልኣኽ ከምዝኸኣሉ ኢትዮጵያ ተመራፂት ከምዝገብራ እዉን ወሲኾም ገሊፆም።