ብሉፃት ተሞክሮታትና ብምግፋሕ ብቕልጡፍ ምዕባይ ይከኣል - ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ…

መቐለ 04 መስከረም 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ዘለውና ብሉፃት ተሞክሮታት እንተደኣ ኣጋፊሕናዮም ትግራይ ብቅልጡፍ ዝማዕበለት ዓዲ ምግባር ይከኣል እዩ ክብሉ ገሊፆም ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ።

ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረሂወት ኣብ ገዛውቲ ገጠር ዝተሰርሑ ብሉፃት ስራሕቲ ጥሙር ጥዕና ስድራ ምስ ጋዜጣኛታት፣ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን መዳርግቲ ኣካላትን ዑደት እንትገብሩ ኮይኑ ኣብታ ወረዳ ካብ ኬላ ጥዕና ጀሚሩ ክሳብ መባእታዊ ሆስፒታል ብርኪ ዘለዋ 3 ትካላት ጥዕና እውን ብትኹረት ተዓዚቦም።

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሓላዋ ጥዕና ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ተስፋይ ኣብርሃ ብወገኖም ጥዕና ሕብረተሰብ ንምርግጋፅ ፣ሞት ኣዴታት ህፃናትን ምዕጋት ፣ንኣዴታት ብትኪ ኣብ ዝመሓለለፉ ሕማማት ንምክልኻል ዝሓሸ ባዮ ጋዝ ዝተብሃለ ቴክኖሎጂ እናተኣታተወ ምዃኑ ኣመልኪቶም።

ብሉፅ ተምክሮ ዘለዎም ነበርቲ ጣብያ ደብረሂወት ከምዝሓበርዎ ኣብ ገፀር ሽቓቕ ምጥቃም፣ምፍላይ ደምበ፣ሞት ኣዴታት ህፃናትን ኣብ ምውጋድ ብዝተወደበ መልክዑ ተሰሪሕሉ እዩ።

ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሎማዓንቲ ድማ ምስ ኣካላት ሚድያን ካልኦት ኣካላትን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ሓለዋ ጥዕና መሰረት ዝገበረ ገማጋማዊ ስልጠና ከምዝካይድ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።