ንብርሰት ኣግራብ ጠመተ ብምሃብ ክሰርሐሉ እዩ ተባሂሉ...

መቐለ 04 መስከረም 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ዝርአ ሰፊሕ ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል ጠመተ ሂብካ ከምዝስራሕ ተሓቢሩ።

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ ኣይተ መዝገበ ተካ፤ ብርሰት ኣግራብ ዳርጋ ኣብ ኩለን ጣብያታት እታ ወረዳ ዝርአ ‘ኳ እንተኾነ ብፍላይ ጣብያታት ፀሓዮ፣ዓዲ ኣባጊዕ፣ውህደት፣ዓዲ ንግስትን ዓዲ ሚሊዮንን ግና እቲ ፀገም ኽፍእ ብዝበለ መልክዑ ዝረኣየለን ጣብያታት ምዃነን ገሊፆም።

በቢዕለቱ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ካብ ዝኣቱ ፈሓም እቲ ዝበዝሕ ካብ ጣብያታት ዓዲ ኣባጊዕን ውህደትን ዝለኣኽ ከምዝኾነን ኣብተን ጣብያታት ዝርአ ኣዕናዊ ተግባር ጠጠው ንምባል ምስ ዝምልከቶምን መድረግትን ኣካላት ተዋዲድኻ ከምዝስራሕን ኣይተ መዝገበ ኣረዲኦም።

በዚ መዳይ ህዝቢ በዓል ዋና ኮይኑ ወሳናይ እጃሙ ንከበርክት ንመላእ ነበርቲ ዘሳተፉ መድረኻት ምክልኻል ብርሰት ኣግራብ በቢጣብይኡ ከምዝዳለዉን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዙርያ ምክልኻል ብርሰት ኣግራብ ኣብ ውሱናት ጣብያታት ዝተረኸቡ ብሉፃት ተሞክሮ ናብ ዝተረፋ ጣብያታት ዝሰፍሐሉ ባይታ ከምዝመዓራረን እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም።

ኣብ በቢ ከባቢኡ ንምክልኻል ብርሰት ኣግራብ ዝሕግዙ ስሪታት ክወፁ ከምዝግበር ‘ውን ኣይተ መዝገበ ኣመልኪቶም።