ሕብረተሰብ 17 ዓይነታት ዘይቲ ከይጥቀም ተባሂሉ…

መቐለ 04 መስከረም 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ሕብረተሰብ 17 ዓይነታት ዘይቲ ብልዒ ንኸይጥቀም በዓል መዚ ቁፅፅር ምግቢን መድሓኒትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።

እቲ በዓል መዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦትን ማእኸላት ዕዳጋ ብዝገበሮ መፅናዕቲ እዩ ኣብ 17 ዓይነታት ዘይቲ ብልዒ መሰረታዊ ፀገም ከምዘለዎም ዘፍለጠ።

እቶም ምህርትታት ዘይቲ ዝፈርዩሉ ቦታን ሃገርን ፣መፍለዪ ቑፅሪ፣ኣድራሻ መፍርይን ካልኦት ገለፅቲ ፅሑፋትን ዘይብሎም እዮም።

እዋን መጥቀዒኦም ዝገልፅ መዓልቲ ዘይብሎምን ናይ ኢትዮጵያ ምልክት ደረጃ ዘይለጠፍን ደረጃኦም ዘይሓለውን ከምዝኾኑ እውን ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ።

እቶም ፀገም ዘለዎም ምህርትታት ዘይቲ ድማ ሉሉ ዘይቲ ፣ኣርሲ ዘይቲ፣ኣሃዱ ዘይቲ፣ድሬ ፅሩይ ዘይቲ ምግቢ፣ኣሚን ፅሩይ ዘይቲ ምግቢ ፣ ሮያል ዘይቲ ምግቢ ፣ዳግም ዝተፃረየ ዘይቲ ኒሁግ፣ዴጃን ዘይቲ ምግቢ ፣ውብ ዝተፃረየ ዘይቲ ኒሁግ፣ለማ ዘይቲ ምግቢ ፣ኑድ ፅሩይ ዘይቲ ምግቢ ፣ገበታ ዘይቲ ምግቢ ፣ዘመን ዘይቲ፣ኣጋር ዘይቲ ፣ኣናጅና ዘይቲ ፣ሳባ ዘይትን ጃሎ ዘይትን ከምዝኾኑ ተገሊፁ ኣሎ።

ሰለዚ ሕብረተሰብ ዘይቲ እንትዕድግ ብዝግባእ ኣፃርዩን ተጠንቂቑን ንክዕድግ በዓል መዚ ቑፅፅር ምግብን መድሓኒትን ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።

ተመሳሳልቲ ፀገማት እንተጋጥሙ ድማ ኣብ በቢኸባቢኡ ንዘለዉ ኣካላት ፖሊስ ወይ እውን ብነፃ መስመር ስልኪ እቲ በዓል መዚ 8482 ደዊሎም ሓበሬታ ንክህቡ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዩ።