ድሌት ምምዕባል ኒኩሌር ኢራን ውፅኢት ኣብ ልዕሊኣ ዝተደንገገ ማዕቐብ እዩ - ቻይና…….

መቐለ 05 ጳጉሜን 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ኢራን ዘሎ ኒኩሌር ናይ ምምዕባል ድልየት ውፅኢት ናይቲ ዝተለጠጠ ኣብ ልዕሊኣ ዝነብር ዘሎ ማዕቐብ እዩ ኢላ ቻይና።

ካብ እዋን ናብ እዋን እናገደደ ዝኸደ ወጥሪ ኒኩሌር ኢራንን ካብ ምዕራባዊ ዓለም ዝበፅሖ ዘሎ ፀቕጥታትን ንፖለቲካ ኒኩሌር ናብ ልዑል ብርኪ ምጉህሃር የሰጋግሮ ከምዘሎ ይፍለጥ።

ኣቐባሊት ቃል ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሁዋ ቹኒግ ትማሊ ኣብዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነገራት ክጋደዱ ዝገብር ዘሎ እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝዊኖ ዘሎ መጠኑ ዝሓለፈ ማዕቐብ እዩ።

ንሰን” ፍልፍል እቲ ፀገም ኣብ ክንዲ ኣብ ሓበራዊ ረብሓን ዘላቒ ጥቕምን ምድሂብ መጠኑ ኣብዝሓለፈ ማዕቐብ ምትእምማን እዩ ዘይምርድዳእ ዝፍጥር ዘሎ ኢለን።

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኢራን ዝሓለፈ ዓመት መስከረም ብዶናልድ ትራምፕ፣ ዝተደንገገላ ማዕቐብ ምኽንያት ብምግባር ኣትያቶ ካብ ዝነበረት እማመ ከምዝወፀት ግልፂ ገይራ እያ።

ሚኒስትር ሁዋ ቹኒግ ሃገረን ቻይና ብኽልቲኡ ወገን ዘሎ ጫፍ ዝረገፀ ስምዒታት ከምዘይጠቅም፣ እቲ ከድሕን ዝኽእል ዝሓሸ ምስሊ ብምርኣይ ኩሎም ወገናት ፍርቂ መንገዲ መፂኦም ንሰላም ክረኽቡ ከምትፅውዕ ገሊፀን።