ኢስራኤል ተወሰኽቲ ኣባይቲ ኣብ ዊስት ባንክ ክትሃንፅ ምዃና ተሓቢሩ።

2 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)እስራኤል ኣብ ዊስት ባንክ ልዕሊ 2 ሽሕን 300 ኣባይቲ ከም ትሃንፅ ኣፍሊጣ።   እቶም ክህነፁ ተተሊሞም ዘለዉ ኣባይቲ ብላዕለዋይ ኮሚቴ ትልሚ ስቪል ምምሕዳር እስራኤል ከም ዝፀደቐ እውን ተመልኪቱ።   ዘይመንግስታዊ ትካል ፒስ እስራኤል ነቲ ተግባር ከም ዝኾነኖን ሓደገኛ ፖሊሲ መንግስቲ ከምዝኾነን ሓቢሩ።   88 ሚኢታዊ እቶም ኣባይቲ ብእስራኤል ኣብ ዝተጎበጠ ግዝኣት ፍልስጤም ከም ዝህነፁን እዚ እውን ንብርክት ዝበሉ ፍልስጤማውያን ዘመዛብል ምዃኑን ተሓቢሩ ኣሎ።   እስራኤል ንግዝኣት ፍልስጤም ዝኾነት ዊስት ባንክ ካብ ትጎብጥ ካብ 1967 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ንነዛ ኣብቲ ከባቢ 650 ሽሕ ጀውሽ እስራኤላውያን ይነብሩ ከም ዘለዉ እውን ተገሊፁ ኣሎ።   ግዝኣታት ዊስት ባንክን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን ሕዚ እውን ብእስርኤል ዋላ እንተተጎበጣ ግዝኣታት ፍልስጤም ከም ዝኾና ድማ ዓለም ለኸ ሕጊ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ተግባር እስራኤል ከም ዘይቕበሎ ድማ መንግስት ቱርኪ ኣፍሊጡ ኣሎ።