ኣብ ኢትዮጵያ ሕማም ሸሮኽ ይንኪ ኣሎ ተባሂሉ።

መቐለ 03 ሓምለ 2011(ድምፂ ወያነ) ብብርኪ ሃገር ኣጋጢሙ ዝነበረ ለበዳ ሕማም ሽሮኽ እናነከየ ይመፅእ እኳ እንተሃለወ ማሕበረሰብ ከይተዘናገዐ ጥንቃቐ ክገብር ከምዘለዎ ኢንስቲትዮት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡ።

እቲ እንስቲትዩት ኩነታት እቲ ሕማም ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከምዝሓበሮ ለበዳ እቲ ሕማም ብዝምልከት ብዝተገበረ ክትትል ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተሓዙ ሰባት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዝነከየ ገሊፁ።

ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር በየነ ሞገስ ከምዝበልዎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ሱማሌን ኣጋጢሙ ዝነበረ ለበዳ ሕማም ሽሮኽ ደው ካብ ዘብል ልዕሊ 1 ወርሒ ሰለዝኾኖ ብመሰረት መምርሒ ትካል ጥዕና ዓለም ካብቲ ለበዳ ነፃ ምዃነን ተረጋጊፁ እዩ ኢሎም።

ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን በቲ ለበዳ ቁፅሪ ዝተሓዙ ሰባት እናነከየ ምምፅኡን ሕዚ እውን ግን ማሕበረሰብ ከይተዘናገዐ ኣድላዪ ጥንቃቐ ክገብር ይግባእ ክብሉ ዶክተር በየነ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ።

እቲ ለበዳ ካብ ዘጋጠመሉ እዋን ጀሚሩ ንምክልኻል ልዕሊ 120 ሚሊዮን ቅርሺ ወፃኢ ከምዝተገበረ ካብቲ ኢንስቲትዩት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት።