ግብሪ ንልምዓት ዓዲ ብምዃኑ ብእዋና ክንከፍል ኢና-ነጋዶ ናዕዴር ዓዴት

መቐለ 02 ሓምለ 2011(ድምፂ ወያነ) ግብሪ ንልምዓት ዓዲ ብምዃኑ ብእዋና ንምኽፋል ተዳሊና ኣለና ኢሎም ገለ ነጋዶ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት።

ኣብ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ነበረቲ ከተማ ሰመማ ዝኾኑ ኣይተ ነጋሲ በርሀን ወይዘሮ ለምለም ምሩፅን ዝተወሰነሎም ግብሪ ፍትሓዊ ምዃኑ ብምግላፅ ግብሪ ንልምዓት ዓዲ ብምዃኑ ኣቐዲምና ንምኽፋል ተዳሊና ኢና ኢሎም።

ኣብ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ከፈልቲ ግብሪ ክራይ ኣከራይ ሓዊሱ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ደረጃ ሐ ነጋዶ ከም ዘለዉ ዝሓበራ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት እታ ወረዳ ወይዘሮ ሰዓዳ ዓብዱ ምስቲ ነጋዳይ ኣድላይ ዘበሉ መረዳድኢ መድረኻት ብምፍጣር ምትእምማን ከም ዝተገበረ ኣረዲአን።

ሓምለ ሓደ ዝተጀመረ ምኽፋል ግብሪ ደረጃ ሐ ነጋዶ ኣድላይ ዘበለ ምርድዳእ ከም ዝተገበረሉ ዝገለፃ ወይዘሮ ሰዓዳ ሐዚ እውን ኣብ ውሱናት ነጋዶ ግብሪ ክትከፍል ዘይምድላይ ዘንፀባርቑ ክቕረፉ ዘለዎም ድሑራት ኣተሓሳስባታት ምህላዎም ኣፍሊጠን ።

እቲ ዝዓበየ ግብሪ ዝኽፈል ዘሎ ካብቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምኻኑዝገለፃ ወይዘሮ ሰዓዳ ኩሉ ነጋዳይ ብፍላይ ቁጠባ ክልልና ንምዕባይ ኣብ ዝግበር ምርብራብ ሓጋዛይ ክኸውን ካብዚ ብተወሳኺ ግብሪ ግቡእ ምዃኑ ብምርዳእን ጠለብ መሰረተ ልምዓት ንምምላስን እቲ ነጋዳይ ብእዋኑ ክኸፍል ይግባእ ኢለን።

ኣብ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ኣብዚ ዓመት ክእከብ ዝተሓሰበ ኣስታት 21 ሚልዮን ቅርሺ እንትኸውን ልዕሊ 23 ሚልዮን ቅርሺ እቶት ዝተኣከበ ኮይኑ ጠለብ እቲ ሕብረተሰብ ይዓቢ ብምህላዉ ዝኽፈል ግብሪ እውን ክዓቢ ግድን እዩ ክብላ ወይዘሮ ሰዓዳ ኣረዲአን።