ኢራን ዩራንየም ምምዕባል ትቕፅለሉ ኣላ ተባሂሉ…

መቐለ 04 ሰነ 2011(ድምፂ ወያነ) ኢራን ምምዕባል ዩራኒየም ኣጠናኺራ እናቐፀለት ከምትርከብ ተገሊፁ።

ዋና ተቖፃፃሪ ምምዕባል ኣፅዋር ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከምዝገለፆ ፍሕፍሕ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ኣብዝበፅሐሉ ኣብዚ ሐዚ ስዓት ኢራን ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ብርክት ዝበለ መጠን ዩራኒየም እናማዕበለት እያ ትርከብ።

ኣሜሪካ ፍርያት ነዳዲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝዕድጋ ሃገራት ማዕቐብ ብምንባር ቑጠባ እታ ሃገር ንምጉዳእ እናፀዓረት ዋላ እኳ እንተኾነት ኢራን ግን ፍርያታ ዝበለፀ ክብ ክተብል ኣብ ምስራሕ ትርከብ።

ላዕለዋይ ሓላፊ ቑፅፅር ኣዋፅር ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይኩያ ኣማኖ ኢራን ኣብዚ ሐዚ እዋን ካብቲ ካልእ እዋን ብዕፅፊ ዝበዝሕ ዩራኒየም ኣብ ምምዕባል ትርከብ ኢሎም።

ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ጃቫድ ዛሪፍ ብግዲኦም ኢራን ምምዕባል ዩራኒዮም ክትንኪ ትኽእል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ትገብሮ ቑጠባዊ ውግእ ክተቋርፅ እንተኽኢላ ጥራሕ እዩ ኢሎም።