ማእኸል ትምህርትን ሆስቴልን ደቂ-ኣንስትዮ በሪ ማይዳ ናይ ባዕሉ ህንፃ ኣመሪቑ…

መቐለ 03 ሰነ 2011(ድምፂ ወያነ) ማእኸል ትምህርትን ሆስቴልን ደቂ-ኣንስትዮ በሪ ማይዳ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2007ዓ.ም ዘተጣየሸት ማእኸል እያ።

እዛ ማአኸል ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሳሓረቲ ሳምረ ዝተጣየሸት ኮይና ኣብ ታ ወረዳ ንዝነብራ ተምሃሮ ደቀ-ንስትዮ ኣብ ከይዲ ትምህርተን ዕንቅፋት ኣብ ዝኾነ እውን ፀገማት ኣብ ምቅላል ንተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ እታ ወረዳ እትሕግዘ ማእኸል ምዃና ተሓቢሩ።

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከይዲ ትምህርቲ ምዕሩይ ዝኾነ ተሳትፎ ክህልወን እትፅዕር እዛ ትካል ብግዱሳት ገበርቲ ሰናይ ውሽጢ ዓዲ ዝተሃነፀት ኣትራፊት ዘይኮነት ትካል እንትትኸውን።

ከም ፃዕራ ድማ ካብ እትጣየሽ ንነዘ ብዓመታዊ ን40 ብትምህርተን ብሉፃት ዝኾና ተምሃሮ ደቀንስትዮ እታ ወረዳ ሓገዝ እናሃበት ክተምህር ፀኒሓ እያ።

ዛጊድ ሓፈሻዊ ን160 ደቂ ኣንስትዮ እታ ወረዳ ከም ዝሓገዘት ዘመልከተ እቲ ሓበሬታ ።

እዛ ማእኸል ንእትገብሮ ሓገዝ ዘመቻችወላ ናይ ባዕላ ዝኾነ ዘመናዊ ህንፃ ሃኒፃ ትማሊ ንርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶከተር ደብረፅዮን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ ክልልና ኣብ ዘተረከብሉ እቲ ህንፃ ተመሪቁ ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመልከተ።