ፀገም ፅሩይ ዝስተ ማይ ዓዲ ሃገራይ ንምፍታሕ ይስራሕ ኣሎ፡፡

መቐለ 07 ግንቦት 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ብልዕሊ 37 ነጥቢ 6 ሚሊዮን ቅርሺ ወፃኢ ፀገም ፅሩይ መስተ ማይ ከተማ ዓዲ ሃገራይ ንምፍታሕ ዘኽእሉ ስራሕቲ ይሳለጡ ከምዘለው ተሓቢሩ፡፡

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ሃፍቲ ማይ፣ ማኣድንን ኢነርጅን ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣይተ ሕሉፍ ገ/ስላሰ ከምዝገለፁዎ ኣብ ትሕቲ እታ ወረዳ እትርከብ ከተማ ዓዲ ሃገራይ ንዝለዓለ ሕፅረት ፅሩይ መስተ ማይ ዝተቓልዐት ብምዃና ነዚ ንምፍታሕ መፅናዕትታት እንዳተኻየዱ ፀኒሖም’ዮም፡፡

እቲ መፅናዕቲ ብምዝዛሙ ድማ ምስ” ፕሮግራም ዋን ዋሽ “ ብምትሕብባር ብልዕሊ 37 ነጥቢ 6 ሚሊዮን ቅርሺ በጀት ፀገም ፅሩይ መስተ ማይ እታ ከተማ ንምፍታሕ ዘኽእሉ ስራሕቲ እንዳተሳለጡ ይርከቡ፡፡

ብትካል ሓፈሻዊ ስራሕቲ ማይ ሩባና ዝሳለጥ ዘሎ ፕሮጀክት ፅሩይ መስተ ማይ ከተማ ዓዲ ሃገራይ ካብ ለሰ ምጉናዕ ዓንዲ ናብታ ከተማ 21 ነጥቢ 5 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ማይ ይዝርጋሕ ምህላው ኣይተ ሕሉፍ ሓቢሮም፡፡

ካብ ለሰ ምጉናዕ ዓንዲ ተሳሒቡ፣ ኣብ ከባቢ ዕርዲ ወያነ ተዋህሊሉ ናብ ከተማ ዓዲ ሃገራይ ዝፍኖ እቲ ፕሮጀክት ህንፀት መዋህለልን መፃረይን ገንእታት፣ ምዝርጋሕ መስመራት፣ ምትካል ጄኔሬተራትን ካልኦት ተዛመድቲ ንጥፈታትን ዘካተተ ከምዝኾነ እቶም ሓላፊ ኣረዲኦም፡፡

ኣብዝሓ ህንፀት እቲ ፕሮጀክት ተዛዚሙ ከምዘሎን ሎሚ ዘበን ሙሉእ ብሙሉእ ክውገን ትፅቢት ከምዝግበርን ድማ ኣይተ ሕሉፍ ተዛሪቦም፡፡