ምሁራን ዓውዲ ሕርሻ ንምዕባይ ሓደሽቲ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ብምቕራብ ክሕግዙ ይግባእ ተባሂሉ።

መቐለ 16 ሚያዝያ 2011(ድምፂ ወያነ) ኢትዮጵያውያን ምሁራን ዓውዲ ሕርሻ ንምዕባይ ሓደሽቲ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ብምቕራብ ክሕግዙ ይግባእ ተባሂሉ።

ኣይተ ኣክሊሉ ኣባተ ዝተብሃሉ ንከባቢ 40 ዓመታት ብመካኒክ ኮይኖም ኣብ ምስራሕ ድሕሪ ምፅነሖም ሞተር ዝተገጠመሉ ማሕረሻ ምሂዞም ኣቕሪቦም ኣለዉ።

ቅድም ክብል እውን ምስ ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጅን ብምዃን ኣብ ኣናእሽተይ ሕርሻ ንዝነጥፉ ሓረስቶት መሕረሲ ፣ መዕፀድን መድሓኒት መንፀጊን ዘበርከቱ ኮይኖም ካልኦት ምሁራት እውን ዓውደ ሕርሻ ንምዝማን ብፅሒቶም ከፍፅሙ ፀዊዖም ኣለዉ።

ሚኒስቴር ኢኖቨሽንን ቴክኖሎጅን ዶክተር ኢንጅነር ጌታሁን መኩሪያ ብወገኖም ሓረስቶት ጉቡእ ሓገዝ ምሁራት ስለዘይተገበረሎም ካብ ባህላዊ ከምዘይተናገፉ ገሊፆም።

ምሁራት ምስ ነባራዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝኸዱን ዓቕሚ ሓረስቶት ኣብ ግምት ዘእተውን ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ብምቅራብ ዜግነታዊ ጉቡኦም ከፍፅሙ ኣተሓሳሲቦም።