ኩሎም ስራሕቲ ብመንፅር ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ክፍፀሙ ፃዕሪ ይግበርሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት…

መቐለ 05 ሚያዝያ 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብ ትግራይ ዝተትሓዙ ኩለ-መዳያዊ ስራሕቲ ልምዓት ብመንፅር ምርግጋፅ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንክፍፀሙን ዘሎ ሰላም ክልልና ውሑስ ንክኸውን ዝለዓለ ትኹረት ተጌርሉ ይስራሕ ከምዘሎ መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ገሊፁ።

ኣብ ክልልና ዝተርኣየ ውሕስ ሰላም ብኣውርኡ ብተሳትፎ ንቁሕ ህዝብና እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቓስ ክጠናኸር ንምግባር ኣብ ኩሉ ብርኪ ዝርከብ ኣመራርሓ ልዑል ለውጢ ንክምፅእ ርብርብ ክገብር ድማ ፀዊዑ።

ብፍላይ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝረኣ ዘሎ ፀገም መሰረታዉ ለውጢ ከምፅእ እዩ ተባሂሉ ዝተኣመነሉ ኣብ ምምሕዳር ጣብያታት ምትዕርራይ ንምግባር ዝተጀመረ ስራሕ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ዝወሰነ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝተጀመረ ስራሕቲ ልምዓት ክጠናኸሩ ድማ ፀዊዑ።

ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንምስኳን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዝገጠሙ ሽርሕን ተፃብኦን ቐሊል ኣይነበረን ዝበለ መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ይኹን እምበር ሳላ ዝሓዝናዮ ቅኑዕ መስመርን ፍትሓዊ ቃልስን ብዓብይኡ ድማ ብናይ ህዝብናን ፅኑዕን ዝተወደበ ቓልስን ሕልሚ ፀላእትና ከምዘይተዓወተ ገሊፁ።

ንቅድሚት እውን እዚ ንምስፋሕን ንምጥንኻርን ኣንፈታት ከምዝተቐመጠ ተሓቢሩ ኣሎ።

ህዝብና ተዋህሊሎም ዝፀንሑ ፀገማት ክፍትሑ ብግዜ የለን መንፈስ ቕልጡፍ ለውጢ ክመፅእ ዘለካ ባህግን ድልየትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓላፍነት ተሰሚዑካ ትገብሮ ዘለኻ ምንቅስቓስ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝግንዘቦ እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ እዚ ሕቶ ድማ ግቡእን ክግበር ዘለዎን እዩ ክብሉ ገሊፁ ኣሎ።

ብፍላይ ኣብ ፈጠራ ዕድል ስራሕ መናእሰይ፣ ምሕደራ መሬት ከተማን ገጠርን ካሕሳን ትኹረት ሂቡ መፍትሒ ከምዘቐመጠ ገሊፁ።

እንተኾነ ንሕቶታትኻን ቓልስኻን ካሊእ ትርጉም ብምሃብ ነቲ ዝፀንሐን ዘሎ ሓድነትኻ ንምዝራግ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ኣካላት ብንቅሓት እትግንዘቦም ይግባእ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት።

ክቡራትን ክቡራንን ሙሉእ ትሕዝቶ መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ተኸታተሉ።