ለሚን ኣብ ጥዕናና ዝተፈላለዩ ረብሓታት ይህብ።

መቐለ 26 መጋቢት 2011(ድምፂ ወያነ) ኣብ ኢድ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ከምዝበሃል ክንደየናይ ንኣክል ሰባት ኢና ኣብ ዙርያና ዘለዉ ነገራት ረብሐኦም ብዝግባእ ንፈልጦን ክንፈልጥ ንፅዕርን?

እቲ ብቐረባን ተመጣጣኒ ዋጋን ኣብ ከባቢና እንረኽቦ ለሚን ክሳብ ሕዚ ንመማቕርቲ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ፍረምረን ከም እንጥቀመሉ ዝፍለጥ እዩ።

ይኹን እምበር ካብዚ ብዝሰገረ ለሚን ኣብ ጥዕናና ዝተፈላለዩ ረብሓታት ከም ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተኻየዱ መፅናዕትታት ይሕብሩ።

ካብዚኣቶም እውን ገለ ረብሓታት ለሚን ካብ ዝፅርሑ እዮም።

- ኣብ ኩሊትና ፀፀር ከይፍጠር ይሕግዝ።
- ንምንካይ ክብደት
- ሕማም ካንሰር
- ነብስና ጠንካራ ክኾንን ሓይሊ ፖታሽየም ክውስኽን ዝሕግዝ እዩ።