ልዕሊ 92 ሽሕን 2ሚኢቲን መምህራን፣ ርእሳነ መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ፈተና መረጋገፂ ብቕዓት ከወሃብ እዩ

መቐለ 04 መጋቢት 2011(ድምፂ ወያነ) ብደረጃ ሃገር ኣብ ቀዳማይ ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንዝርከቡ ልዕሊ 92 ሽሕን 2ሚኢቲን መምህራን፣ ርእሳነ መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ፈተና መረጋገፂ ብቕዓት ከምዝወሃብ ተሓቢሩ፡፡

ንኻልኣይ ግዜ ዝወሃብ እቲ ፈተና ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 58 ሽሕን 881 ከምኡ’ውን ኣብ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 33 ሽሕን 432 ብሓፈሻ ንልዕሊ 92 ሽሕን 3 ሚኢቲን መምህራን፣ርእሳነን መምህራን፣ ሱፖርቫይዘራትን ከምዝፍተኑ ሚኒስቴር ትምህርቲ ኣፍሊጡ፡፡

እቲ ፈተና ዕለት 9 መጋቢት 2011ን ዓ/ም ኣብ ኩለን ክልላት ዝርከባ 380 መፈተኒ ማእኸላት ከም ዝወሃብ እቲ ሚኒስቴር ገሊፁ፡፡