ራብዓይ ዙር ቖፀራ ህዝብን ኣባይትን 29 መጋቢት 2011ዓ.ም ከምዝካየድ ተገሊፁ።

መቐለ 04 መጋቢት 2011(ድምፂ ወያነ) እቲ “ብምቁፃረይ ተጠቃሚ እየ” ዝብል መሪሕ ቃል ዘለዎ ራብዓይ ዙር ቖፀራ ህዝብን ኣባይትን 29 መጋቢት 2011ዓ.ም ኣብ መላእ ሃገርና ንምክያድ ምድላዋት ተወጊኖም ከምዘለዉ ሓላፊ ማእኸላዊ እስታስቲክስ ኤጀንሲ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ኣማረ ኣፍሊጦም።

29 መጋቢት 2011ዓ.ም ዝካየድ ቖፀራ ህዝብን ኣባይትን ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ዝተኻየዱ ቖፀራታት ተሞክሮ ብምውሳድ ንምትግባር ምድላው ዝተገበረ እንትኸውን ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ቖፀራ ንምክያድ ዘኽእላ ታብሌታት ከምዝተዳለዋ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም።

እቲ ወፍሪ ዕውት ንምግባር ሰራሕተኛታት እቲ ኤጀንሲ ሓዊሱ ኣብ ቐዳማይን ኻልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከቡ መምህራን፣ ወኪላትን ሕርሻ፣ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤክስቴንሽን ኣብዚ ስራሕ ከምዝሳተፉ ዝተገለፀ እንትኸውን ነዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ኣካላት ናይ ምምልማል ስራሕትን ነቲ ስራሕ ንምስራሕ ዝኽእል ሞያዊ ስልጠናታትን ይወሃቦም ከምዘሎ ድማ ተገሊፁ።

ኣብዚ ቖፀራ ዝኾነ ዜጋ ከይተቖፀረ ከይተርፍ ተደጊሙ ከይቑፀርን ጥንቓቐ ብምግባረ ንክካየድ ኣድላይ ምንቅስቓስ ምግባር ከምዘድልን ብፍላይ ጉድኣት ኣካል፣ ጐደና ሓደር፣ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቖቢ ቦታታት ዝነብሩ ወገናት ኣብቲ ቖፀራ ንክካተቱ ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከምዘድልን ነዚ ብምርዳእ ድማ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ወሲዱ ተሳትፎ ክግበር ከምዘለዎ እቶም ሓላፊ ኣገንዚቦም።