ኣብ ዓለም 466 ሚልዮን ሰባት ንፀገም ምስማዕ ዝተቓልዑ ምዃኖም ትካል ጥዕና ዓለም ሓቢሩ።

መቐለ 25 ለካቲት 2011(ድምፂ ወያነ) እቲ ትካል ንፀገም ምስማዕ ዘቃልዑን ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ግንዛበ ንምፍጣር ዓሊሙ 3march ዓለምለኸ መዓልቲ ምስማዕ ከምዘኽበረ ተገሊፁ።

ንፀገም ምስማዕ ካብ ዘቃልዑ ብኽለት ድምፂ፣ፀቕጢ ደም ፣ብተደጋጋሚ ዝውሰዱ መድሓኒታት ሕማም ሽኮርን ዝለዓሉ ድምፅታትን እዮም ዝበለ እቲ ትካል ሰብ ሞያታት ብምውፋር ንኹሉ ሰብ ምርመራ ብምክያድ ስራሕቲ ቅድመ ምክልኻል ተግባራዊ ከምዝገብርን በብዕለቱ እዝኒ ንምፍታሽ ዘኽእል Hear who ዝተብሃለ ኣፕሊኬሽን ሞባይል ዕላዊ ጌሩ ኣሎ።

ከም ሓበሬታ እቲ ትካል እዚ ፀገም ብቐሊሉ ምቁፅፃር እንተዘይተኻኢሉ ኣብ 2050ኣ.ፈ. ቁፅሪ ምስማዕ ዝተስኣኖም ሰባት ብዕፅፊ ክውስኽ ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ።