ሕማም ካንሰር ጡብ ንምክልኻል በብግዚኡ ምርመራ ክካየድ ይግባእ ተባሂሉ።

መቐለ 07 ለካቲት 2011(ድምፂ ወያነ) መናእሰይ ደቂ-ኣንስትዮ ንሕማም ካንሰር ጡብ ኣዝየን ተቓላዕቲ ምዃነን ሓደ መፅናዕቲ ገሊፁ።

ሕማም ካንሰር ጡብ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ከምዝለዓል ዝተገለፀ እንትኾን ነገር ግን መጠን ኣንስትዮ ኣልኮል ብምንካይ፣ሽጋራ ብዘይምትካኽ÷ክብደት ብምንካይን ብዝግባእ ብምጥባውን ከምኡ እውን በብግዚኡ ምርመራ ብምክያድ ምክልኻል ከምዝግባእ ተሓቢሩ።

ብፍላይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በቲ ሕማም ዝተትሓዘ ቤተሰብ እንድሕርሃልዩ ኣብ ፈላማይ ብርኪ ክፍለጥ ምእንቲ በብዓመቱ ምርመራ ጡብ ክተካይድ ከምዝግባእ ተሓቢሩ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ዕድሚአን ካብ35-39 ዓመት ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ምርመራ እንተካይዳ እቲ ሕማም ምህላዉን ዘይምህላዉን ንምፍላይ ዘኽእል መፅናዕቲ ክካየድ ሓገዝ ገንዘብ እናተገበረ ምኻኑ ተገሊፁ።