70ሽሕ ሄክታር መሬት ክለምዕ’ዩ

መቐለ 04 ለካቲት 2011(ድምፂ ወያነ) ለምዘበን ብዝካየድ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን 70ሽሕ ሄክታር መሬት ክለምዕ እዩ ተባሂሉ።

እቲ ካብ ባሕቲ ለካቲት ጀሚሩ ዘሎ እዚ ወፍሪ ብፅንዓት ናብ ልምዓት ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተሳንዩ ዝካየድ ዘሎ።

ኣብቲ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን 70ሽሕ ሄክታር መሬት ክለምዕ ዘኽእል ኩለ መዳይ ምድላው ከምዝተወገነን ልዕሊ 1.1ሚልዮን ህዝቢ ብነፃ ጉልበት ከበርክት ትፅቢት ከምዘሎን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ገሊፁ።