ጎንፂ ናይ ምክልኻል ስትራተጂ ክትግበር ይግባእ

መቐለ 26 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቀዲሙ ጎንፂ ናይ ምክልኻል እስትራቴጂ ከተግብር ይግባእ ኢሉ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል።

ኮምሽነር ዶክተር ኣዲሱ ገብረዝግሄር ኣብ ዝቅፅል ሰሙን ዝኽበር መበል 70 ዓለምለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰል ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ዝፈላለዩ ከባብታት ዘጋጥሙ ዘለው ጎንፅታት ንምክልኻል ዝወስዱ ስጉምታት ውፅኢታውያን ከምዘይኮኑ ሓቢሮም።

ብመሰረት’ዚ ድማ ሓዊ ቅድሚ ምብርዑ ከጋጥሙ ዝክእሉ ጎንፅታት ኣሚትካ ምክልካል ዝብል ስትራቴጂ ክጥቀም ይግባእ ኢሎም።

ትካሎም ዘላቂ ኣፈታትሓ ጎንፂ ከመይ ክከውን ይግባእ ብዝብል መፅናዕቲ ከምዘካየደን ብቀፃሊ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከምዝዝተየሉን ሓቢሮም።

ሐዚ ዘሎ ጎንፂ ንምፍታሕን ሰብኣዊ መሰላት ንምክባርን ማዕኸናት ዜና ሓዊሱ ፃዕሪ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዝዩ ወሳኒ ከምዝኮነ ሓቢሮም።

ዓለምለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰል ካብ 1950ዓ.ም ጀሚሩ በብዓመቱ ዝክበር እንትኮን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ዝቅፅል ሶኒ ክክበር’ዩ።