ዘይሕጋዊ ልዕሊ 2ሽሕ ጠያይቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ዉዒሉ

መቐለ 26 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) ፓሊስ ከተማ ዓዲግራት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክዘዋወሩ ዝረኸቦም ልዕሊ 2ሽሕ ጠያይቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ከምዝወዓሉ ኣፍሊጡ።

ኣዛዚ ፓሊስ ከተማ ዓዲግራት ኮማንደር ኣብርሃ ታደሰ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ከምዝበልዎ ድሕንነት ዜጋታት ንምርግጋፅ ከም ከተማ ዓዲግራት ኣካላት ፀጥታን ነባሪ ህዝብን ተዋዲዶም ሃንደበታዊ ተፍትሽ ብምክያድ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ንብረታት እናሓዘ እዩ።

ብመሰረት እዚ ሎምቅነ ብዝተገበረ ተፍትሽ ብመስመር ዓድዋ ብዘት ይመፁ ካብ ዝነበሩ ተጉዓዝቲ 2ሽሕ ጠያይቲ ኣብ ሰለስተ ከረጢት ዝተሰፈዩ ሓደ ጥርጡር እንተጉዕዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኣለው።

ብዘይካ’ዚ መንግስቲ ክልል ልዑል ድጎማ ገይሩ ዘምፅኦም ምህርትታት እውን ብዘይሕጋዊ መንገዲ እንትጉዓዓዙ ተታሒዞም እዮም ዝበሉ ኮማንደር ኣብርሃ፤ብመሰረት እዚ ኣብ 49 በራሚልን 86 ጀሪካናትን ተመሊኡ ብፀሊም ዕዳጋ ክሽወጥ ዝነበረ ነዳዲ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ከምዘሎ ኣረዲኦም።

ብተወሳኺ 116 ብረኳታት ብልዒ ዘይቲ እውን ኣብ ቁፅፅር ክውዕል ተገይሩ ኣሎ ዝበሉ ኮማንደር ኣብርሃ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙን ኣብ ማሕበረሰባዊ ሚድያ ኖታጒ ዝፀዓና ክልተ መካይን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተታሒዘን ዝብል ወረ ግና ሕሶት ከምዝኾነ ኣረዲኦም።

ኣብ ምትሓዝ እቶም ዘይሕጋዊ ንብረታት ተሳትፎ ነባራይ ህዝቢ ኣዝዩ ዝነኣድ ነይሩ ዝበሉ እቶም ኣዛዚ ፓሊስ ንቀፃሊ እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል ፀዊዖም።